Horizon Europe Programı Destek Kapsamları

Horizon Europe Programı Destek Kapsamları

Horizon Europe Programı Desteklenen Projelerin Kapsamları

Bu yazımızda 2021-2027 yılları arasında yürütülecek olan bilimsel araştırma kaynaklarının birleştirildiği bilimsel araştırma programlarının dokuzuncu çerçeve programı olan yaklaşık 100 milyar Euro bütçeli Horizon Europe Programı kapsamlarının neler olduğuna yer verdik. Horizon Europe programının üç ana kategoriye ayırdığı sütunlarının altında ise desteklenen programları ve tematik alanları yer almaktadır.
– Bilimsel Mükemmeliyet (Excellenct Science)
– Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik (Industrial Leadership)
– Toplumsal Sorunlara Çözümler (Societal Challanges) sütunları (pillars)
Bilimsel Mükemmeliyet (Excellent Science)

Avrupa Araştırma Alanı’nın bilimsel gücünü pekiştirmek, ulusal ve bölgesel düzeyde dengeli ve uyumlu hale getirmek ve amaçlı dolaşım ve altyapı işbirlikleri faaliyetlerinin desteklendiği dört programdan oluşmaktadır.

 • Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council, ERC); En iyi bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül araştırmaları amaçlar.
 • Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies, FET); Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada işbirliğini amaçlar.
 • Marie-Sklodowska-Cruie Aksiyonları; Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatlarını amaçlar.
 • Araştırma Altyapıları (Research Infrastructures); Birinci kalite imkanlara erişimi amaçlar.
Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik (Industrial Leadership)

Yakın geleceğin işletmelerine zemin teşkil edecek teknoloji ve yeniliklerin geliştirilmesini hızlandırmayı ve Avrupa KOBİ’lerinin küresel şirketlere dönüşmesinin sağlanmasını hedefleyen programlar amaçlanmaktadır.

 • Endüstriyel Teknolojilerde Liderlik (Leadership in Enabling and Industiral Technologies); Kapsam alanı, bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknolojiler, biyoteknoloji, malzeme & imalat teknolojileri, uzay.
 • Risk Sermayesine Erişim (Access to Risk Finances); Kapsam alanı, araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel finans desteği.
 • KOBİ’lerde Yenilikçilik (Innovation in SMEs); Kapsam alanı, her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik edilmesidir.
Toplumsal Sorunlara Çözümler ( Societal Challanges)

Toplumsal sorunların çözümü için farklı disiplinlerin ve üretim alanlarının imkan ve birikimlerini bir araya getirmeye odaklanan yaklaşımı kapsamaktadır. Toplumsal sorunlara çözüm getirmede pazara sunmaya, uygulamaya ya da kullanmaya yakın çalışmalar tercih edilmektedir. Ar-Ge projelerinin büyük çoğunluğu bu başlık altındaki 7 tematik alan altında fonlanmaktadır.

 • Sağlık, demografik değişim ve refah
 • Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve biyo-ekonomi
 • Güvenli, temiz ve verimli enerji
 • İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
 • Değişen Dünya’da Avrupa – Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
 • Güvenli Toplumlar – Avrupa Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması

Horizon EU Desteklenen Proje Türleri yazımızda Horizon Europe projeleri ve destek oranları konularına detaylı değinilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul