5 Soruda Kurumsal Akademilerin Kurumsal Dönüşümdeki Yeri

Gün geçmiyor ki “kurumsal akademi” kavramına rastlamayalım. Kavram toplumsal ve iş hayatının her alanında karşımıza çıkmakla kalmıyor, gün geçtikçe daha da popüler hale geliyor. Biz de bu yazımızda kurumsal akademi kavramını kapsayıcı beş soru çerçevesinde ele aldık.

 

Kurumsal akademi nedir?

Kurumsal Akademi, müşteriyi, sektörü, ortakları, çalışanları veya bunların herhangi bir kombinasyonunu belli yöntemlere çerçevesinde eğitmek ve/veya farkındalıklarını arttırmak amacıyla bir işletme tarafından oluşturulan resmî bir eğitim girişimidir. Kurumsal akademiler çoğunlukla, “Akademi”, “Mükemmeliyet Merkezi” veya “Enstitü” gibi adlar alırlar.

 

Kurumsal akademi ne değildir?

 1. Kurumun kendisine hizmet sağlayan kurum içi bilgi veritabanları,
 2. Yeniden tasarlanan bloglar ve eğitime dönüştürülen diğer şirket kaynakları,
 3. Talep üzerine oluşturulan özel amaçlı eğitimler,
 4. Bir yazılım uygulamasına stratejik olarak yerleştirilmiş bağımsız eğitim videoları veya diğer kaynaklar kurumsal akademi sayılmazlar.
 5. Kurumsal akademiler genellikle yukarıdaki yapılarla karıştırılırlar. Çünkü eğitim ihtiyacı olan kişilere fayda sağlayan günümüz akademilerinin çoğu yukarıdaki yetkinliklerin tümünü içerir.

 

Kurumsal akademi çeşitleri nelerdir?

Yukarıdaki isimlendirmelerden de anlaşılacağı üzere, pek çok çeşit kurumsal akademi bulunmaktadır. Ve bu akademiler aşağıdaki beş kategoriden birine dahildirler:

 1. Müşteri akademisi,
 2. Endüstri akademisi,
 3. Ortaklık akademisi,
 4. Çalışan akademisi,
 5. Bunların herhangi bir kombinasyonu.

 

Günümüzün en yaygın kurumsal akademileri, müşteri eğitim programlarıdır. Çünkü bunların başlatılması genellikle daha kolay ve daha ucuzdur ve üst düzey iş sonuçlarına ulaşmak daha kolaydır.

 

Kurumsal akademilerin sağladığı en önemli üç fayda nedir?

Kurumsal akademiler iyi yapılandırılırlarsa, firmanızı her alanda dönüştürme gücüne sahiptirler. Eğitim için bir merkez olmak, işletmenin etrafında bir ekosistem oluşturmak, ek iş fırsatları yaratmak gibi yararları da olsa da aşağıda kurumsal akademi oluşturan firmaların deneyimledikleri en önemli üç faydayı görmeniz mümkündür:

 

Müşterilerin eğitilmesi ve farkındalığının arttırılması

Resmileştirilmiş bir müşteri eğitim programına sahip olmanın kurumsal yapıya faydaları ölçülmüş ve aşağıdaki sonuçları bulunmuştur:

 • Gelirlerde % 6,2 artış,
 • Müşteri tutma oranında % 7,4 artış,
 • Yaşam boyu değerinde % 7,1 artış,
 • Müşteri memnuniyetinde % 11,6 artış,

Ayrıca, eğittiğiniz memnun ve başarılı müşterilerin, kullanıcı geri bildirim programları aracılığıyla ürün ve hizmetlerinizi geliştiren uzman kullanıcılar haline gelmesi veya işinizi büyütmenize yardımcı olacak pazardaki savunucularınız haline gelmeleri kuvvetle muhtemeldir.

 

Piyasanın eğitilmesi ve farkındalığının arttırılması

Dell Technologies firmasının Realizing 2030: A Divided Vision of the Future Raporu’na göre, 2030 yılında faaliyete geçmesi beklenen işlerin % 85’i bugün henüz mevcut değil.

Dolayısıyla her şeyin çok hızlı değişmesi ve yeni kavramların ve metodolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, günümüzün iş gücündeki insanların sürekli olarak becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir; bu da kuruluşların kendi sektörleri için “başvurulan bilgi kaynağı” olma konusunda muazzam bir fırsat yaratmaktadır.

 

Çalışanların eğitilmesi ve farkındalığının arttırılması

IBM’in yakın zamanda yaptığı bir araştırma, yüksek performanslı çalışanların % 84’ünün ihtiyaç duydukları eğitimi aldığını, düşük performanslı kuruluşlarda ise bu oranın yalnızca % 16 olduğunu ortaya çıkardı. Çalışan eğitimi ile başarı arasındaki ilişki açıktır. Nitekim personel kabiliyetlerinin firmaları etkileyen en önemli 4 dış faktörden birisi olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya koyulmuştur (Şekil-1).

Şekil-1. Firmaları etkileyen dış faktörler

Kaynak: The Value of Training, IBM Site, https://www.ibm.com/training/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf

Bir akademi, her ay çok sayıda yeni işe alım yapan hızlı büyüyen şirketler için özellikle dönüşümsel niteliktedir. Yeni insanlar kuruluşa katıldıkça, onları güçlendirmeye yardımcı olacak ve mesajda tutarlı ve bütünlüklü olacak ölçeklenebilir eğitime olan ihtiyaç da artıyor.

Benzer şekilde, şirketiniz gelişip yeni ürünler piyasaya sürdükçe, yeni pazarlara genişledikçe ve şirket çapında yeni hedefler ortaya koydukça, çalışanlarınızı işinizi ilerletebilmeleri için güçlendirmek için güncel eğitime ihtiyacınız var. Kurumsal akademiler aynı zamanda büyük değişim girişimleri ve stratejik projeler yürütürken herkesi aynı hizaya getirmek için de faydalıdır.

Kademeli eğitim bunu yapmanın en üretken ve etkili yoludur.

 

Sonuç Yerine: Kurumsal akademilerin geleceği

Günümüzde beceri kazanma, beceri geliştirme, çapraz beceri geliştirme ve yeniden beceri kazanma gibi, öğrenme ve gelişimin tüm boyutları üzerine birçok tartışma yapılmaktadır. Örneğin bir çalışan artık sadece “etkili bir marka yöneticisi olmak için ihtiyacım olan beceriler nelerdir?” yerine, “bu spesifik iş ürününü üretmek için markalaşma alanında neleri bilmem gerekiyor?” sorusunu sormaktadır. Dolayısıyla örnekteki gibi gelecekte bir kurumsal akademide yer alan her şey, bir birim yöneticisinin birim yöneticisi işlevlerini yerine getirmesini sağlayacak becerileri yansıtmalıdır.

 

Kaynakça

Dell Technologies Sitesi, Dell Technologies Report: Realizing 2030: A Divided Vision of the Future, https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/perspectives/2030/pdf/Realizing-2030-A-Divided-Vision-of-the-Future-Summary.pdf

IBM Corporation, IBM Report: The Value of Training, IBM Corporation Somers, NY, 2014.

Ernst & Young Sitesi, Ernst & Young Report: What business ecosystem means and why it matters, https://www.ey.com/en_us/alliances/what-business-ecosystem-means-and-why-it-matters.

Saas Academy Advisors Sitesi, “The Ultimate Guide to Building a Corporate Academy”,  https://www.saasacademyadvisors.com/ultimate-guide-to-corporate-academies#:~:text=A%20Corporate%20Academy%20is%20a,an%20emphasis%20on%20scalable%20methods.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul