Horizon EU Desteklenen Proje Türleri

Horizon EU Desteklenen Proje Türleri

Horizon Europe – Desteklenen Proje Türleri Şartları ve Kapsamları

Horizon Eu kapsamında her çağrı, yapılacak araştırmanın niteliğini ve koşullarını tanımlayan belirli bir proje türü (eylem/type of action) altında fonlanmaktadır. Hangi çağrının hangi proje türü altında fonlanacağı ise çağrının bulunduğu alanın ve çağrının amacına göre belirlenmektedir. İlgilendiğiniz çağrı başlığının hangi proje türü kapsamında destekleneceğini bilmek ise bu nedenle önem taşır. Her bir destek programının ve alanlarının yıllık çalışma programlarında ise açılacak çağrı başlıkları ve bu çağrıların detayları duyurulmaktadır.

Horizon EU Proje Türleri Gereklilikleri ve Destek Oranları

Araştırma ve Yenilikçilik Aksiyonları / Research and Innovation Actions (RIA)

• En az 3 farklı ülkeden, 3 proje ortaklığı ile başvuru yapılabilir.
• Gereken bütçenin %100’ü Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanır.
• Araştırma projeleri desteklenir.

Yenilikçilik Aksiyonları / Innovation Actions (IA)

• En az 3 farklı ülkeden, 3 proje ortaklığı ile başvuru yapılabilir.
• Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gereken bütçenin %100’ü, özel kuruluşlar için bütçenin %70’i Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanır.
• TRL5 (Teknoloji Olgunluk Seviyesi) ve üzeri araştırmacılar desteklenir.

Yeniliğe Hızlı Erişim – Yenilik Hibeleri / Fast Track to Innovation (FTI)

• En az 3 farklı ülkeden 3 proje ortaklığı ile başvuru yapılabilir.
• Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gereken bütçenin %100’ü, özel kuruluşlar için bütçenin %70’i komisyon tarafından sağlanır.
• TRL6 (Teknoloji Olgunluk Seviyesi) ve üzeri araştırmalar desteklenir.

KOBİ Aracı / SME Instrument

• KOBİ’lerin bireysel başvurularına açıktır.
• Destekler; fizibilite (tek seferlik 50.000 €), araştırma ve demonstrasyon (gereken bütçenin %70’i) ve ticarileşme (kalite belgesi) fazlarına göre ayrıştırılmaktadır.

Destek ve Koordinasyon Aksiyonları / Support Coordination Actions (SCA)

• En az 1 katılımcı gerektirir.
• Gereken bütçenin %100’ü Komisyon tarafından sağlanır.
• Standardizasyon, koordinasyon, ağ oluşturma, karşılıklı öğrenme, politika diyalogları, eğitimler gibi faaliyetleri kapsar.

Ortak Fonlama Aksiyonları / Programme Co-funding Actions (Co-fund)

• Avrupa Birliği dışında Ar-Ge programları fonlayan yapıların (örn. Üniversiteler) çağrı ya da programlarını tamamlayıcı desteklerdir.

Ticarileşme Öncesi Kamu alımları / Pre-commercial Procurement (PCP)

Kamu Alımları / Public Procurement of Innovative Solutions (PPP)

Marie-Sklodowska Curie Aksiyonları (MSCA)

• Araştırmacılara kariyerlerinin her aşamasında uluslarası, sektörler arası ve disiplinler arası hareketlilik sağlamaya yönelik desteklerdir ve program dört alt başlıktan oluşmaktadır.

Bireysel Burslar (Individual Fellowships-IF)

Araştırma Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchanges-RISE)

Burslara Katkı Fonu (Co-Funding Regional, National and International Programmes – COFUND)

Araştırmacı Gecesi Etkinliği (European Researcher’s Night)

Avrupa Araştırma Konseyi / European Resarch Council (ERC)

• Daha önceki çerçeve programlarında da yer alan, diğer programlardan bağımsız kapsamlı bir burs programıdır.
• Araştırmacıların ve ekiplerin yürüttükleri öncül çalışmalara yönelik desteklerdir.
• ERC programı her birinin amacı ve koşulları birbirinden farklı olan dört alt programdan oluşmaktadır.

Başlangıç Düzeyi Araştırmacı Desteği (Starting Grant)

Güçlendirme Desteği (Consolidator Grant)

İleri Düzey Araştırma Desteği (Advanced Grant)

Kavram Kanıtı (Proof of Concept)

Horizon Europe desteklerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

İletişim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul