Horizon Europe Destek Alanları

Horizon Europe programı, H2020 desteğinden sonra açılacak olup H2020 de yer alan bazı destek alanları kapsıyor da olsa değişiklikler ve fonlamalarda farklılıklar söz konusudur.

Küresel Sorunlar ve Rekabetçi Endüstriler

€ 52,7 Milyar

Bütçe
•Sağlık
•Kültür, Yaratıcılık ve Toplum
•Sivil Güvenlik
•İklim, Enerji ve Hareketlilik
•Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar Tarım ve Çevre

Bilimsel Mükemmelik

€ 28,8 Milyar

Bütçe

• Avrupa Araştırma Konseyi
• Marie Sklodowska Curie Aksiyonları
• Araştırma Altyapıları

İnovasyon

€ 13,5 Milyar

Bütçe
•Avrupa İnovasyon Konseyi
•Avrupa İnovasyon Ekosistemi
•Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü

Horizon Europe Kapsamındaki Hizmetlerimiz

 • Proje partnerlikleri kapsamında Ulusal/Uluslararası iş birliklerinin kurulması
 • HorizonEurope mali ve teknik ilerleme raporlarının hazırlanması
 • Projelerin yaygınlaştırma ve görünürlük faaliyetlerinin planlanması
 • Proje Yazımı ve Proje Yönetimi Eğitimleri
 • Proje Geliştirme Grup Çalıştayları
 • AB Fon Programları ECAS Portal kayıtlarının yapılması ve firma künyeleri oluşturma
 • HorizonEurope özelinde İletişim, Network, Sözleşmeler, Proje İnceleme, Entegrasyon-Zaman-Bütçe Yönetimi
 • Projelerde gizlilik bölümlerinin hazırlanması
 • Projelerde Fikri Sınai Mülkiyet Hakları sözleşmeleri yönetimi
 • Projelerde yönetim kurulu yapılarının oluşturulması
 • Projelerde paydaş kurulu yapılarının oluşturulması
 • HorizonEurope GAP Sözleşmelerinin yönetimi ve imzalanması
 • Firmaların HorizonEurope Programına uygunluklarını değerlendirmek amacıyla şirket analizlerinin yapılması
 • HorizonEurope Programı için proje başvuru dökümanları hazırlık ve başvuru süreçlerinin yönetilmesi

Horizon Europe Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Horizon Europe nedir?

Avrupa Birliği’nin bilimsel kaynaklarını birleştiren bilimsel araştırma programları sistemi içinde, 2021 – 2027 yılları arasında yürütülecek olan araştırma ve inovasyon çerçeve programıdır.

ERA (European Research Area) adı verilen ve Avrupa Birliği’nin bilimsel kaynaklarını birleştiren bilimsel araştırma programları sistemi içinde yürütülen çok sayıda Ar-Ge destek programı mevcuttur.

2. Horizon Europe için hedeflenen fon bütçesi nedir?

2021 – 2027 yılları arasında sürdürülecek olan dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programının dokuzuncu fazı (FP9) olan Horizon Europe için belirlenen bütçe yaklaşık 95,5 milyar Euro’dur. Kamu ve özel sektörlerin de ortak oldukları projelere yapmaları gereken katkılar ile birlikte bu rakam daha da büyümektedir.

3. Horizon Europe için amaçlanan nedir?

Horizon Europe ile fonlanacak olan “araştırma, geliştirme ve yenilikçilik” (R&D&I) faaliyetleri ile bilimsel araştırmaların desteklenmesinin yanı sıra Avrupa Alanında sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi, iş olanaklarının yaratılması ve toplumsal sorunlara çözümlerin geliştirilmesi yani sosyal ve çevresel etki yaratması amaçlanmaktadır. Diğer bir Toplumsal sorunlara çözümleri içeren amaç seti Horizon Europe’u Avrupa Komisyonu’nun diğer Ar-Ge destek programlarından ayıran temel özelliktir ve bu amaç setine uygunluk programa yapılan başvuruların başlıca değerlendirilme kriterlerindendir.

4. Horizon Europe desteklerinden kimler nelerdir faydalanabilir?

 • Avrupa Birliği ülkeleri
 • Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Asosiye Ülkeler
 • Bireysel araştırmacılar
 • Araştırma grupları
 • Üniversiteler
 • Araştırma Kuruluşları
 • Kamu Kuruluşları
 • Sanayi Kuruluşları
 • KOBİ’ler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

5. Horizon Europe kapsamında desteklenen proje türleri nelerdir?

Horizon Europe kapsamında her çağrı, yapılacak araştırmanın niteliğini ve koşullarını tanımlayan belirli bir proje türü (eylem/type of action) altında fonlanmaktadır. İlgilendiğiniz çağrı başlığının hangi proje türü kapsamında destekleneceğini bilmek önem taşır. Ayrıntılı bilgi için Horizon EU Desteklenen Proje Türleri yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

6. Teknoloji Olgunluk Seviyesi (Technology Readiness Level – TRL) nedir?

Bir teknoloji projesinin değerlendirilmesinde her bir parametre için bir Teknoloji Olgunluk Seviyesi(TRL) belirlenmiştir, yani her bir parametre projenin işleyiş aşamasında TRL aşamalarına uygun şekilde eşleşmelidir

Adı geçen başlıkların çoğu, teklif/önerinin uygulamaya konulabilmesi için tanımlanmış olup bir TRL seviyesine sahiptir. Örneğin; bir proje TRL 1-3’de başlayıp TRL 4-5’de sonlanmalıdır.

 • TRL1 – Gözlemlenen Temel Prensipler
 • TRL2 – Formüle edilmiş Teknoloji Konsepti
 • TRL3 – Konseptin deneysel kanıtları
 • TRL4 – Laboratuvarca onaylanmış teknoloji
 • TRL5 – İlgili saha tarafında onaylanmış teknoloji
 • TRL6 – İlgili sahada tanıtılmış teknoloji
 • TRL7 – Çalışma sahasında kanıtlanmış sistem prototipi
 • TRL8 – Sistemin eksiksiz hale gelmesi ve niteliği
 • TRL9 – Sistemin çalışma sahasında denenmesi

 

Ayrıntılı bilgi için Teknoloji Hazırlık Seviyesi hakkındaki yazımıza ulaşabilirsiniz.

7. Horizon Europe çerçevesinde desteklerin kapsamları nelerdir?

Bilimsel Mükemmeliyet (Excellenct Science), Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik (Industrial Leadership) ve Toplumsal Sorunlara Çözümler (Societal Challanges) sütunları altında gruplandırılan destek programının Horizon Europe programının, bu sütunlar altında desteklenen programları ve tematik alanları yer almaktadır. Her bir destek programının ve alanlarının yıllık çalışma programlarında açılacak çağrı başlıkları ve bu çağrıların detayları duyurulur. Hangi çağrının hangi türü altında fonlanacağı çağrının bulunduğu alanın ve çağrının amacına göre belirlenmektedir.

8. Horizon Europe’da yer alan diğer alanlar neler?

 • Mükemmeleyitin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi (Spreading Excellence and Widening Participation)
 • Toplum ile ve Toplum için Bilim (Science with and for Society)
 • Yatay Alanlar (Cross-cutting Activities)
 • Yeniliğe Hızlı Erişim (Fast Track to Innovation, FTI)
 • Ortak Araştırma Merkezleri (European Institute and Technology, EIT)
 • Euratom

9. Hangi maliyetler doğrudan maliyetlerdir?

Doğrudan maliyetler, projenin yönetimi ve uygulaması için doğrudan gerekli olan maliyetlerdir.

 • Personel maliyetleri ( Maaş, SGK/işsizlik sigortası primleri, vergiler ve ücretlendirmeden doğan tamamlayıcı ek kalemler dahildir)
 • Seyahat maliyetleri
 • Ekipman maliyetleri
 • Malzeme ve Hizmet maliyetleri
  • Sarf malzeme giderleri
  • Yaygınlaştırma giderleri
  • Fikri mülkiyet hakları (IPR) giderleri
  • Mali Beyan Denetim Raporu giderleri

10. Hangi maliyetler dolaylı maliyetlerdir?

Dolaylı maliyetler, projenin yönetimi ve uygulamasıyla açıkça ilişkilendirilemeyen maliyetlerdir, tamamlayıcı maliyetler olarak da değerlendirilmektedir. Dolaylı maliyetler;

 • Kira
 • Bina ve teçhizatın amortismanı
 • Su, gaz, elektrik, bakım, sigorta, ofis ekipmanları ve iletişim masrafları
 • Eğitim, basım, hukuki görüş gibi yatay hizmetlerle bağlantılı masraflar

Detaylı Bilgi Almak İster Misiniz?

Horizon Europe programı hakkında bilgi almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi