Türkiye’nin Büyük Başarısı: Ufuk 2020

Dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk 2020, faaliyet alanları sağlıktan, enerjiye, ulaşımdan, bilgi ve iletişim teknolojilerine, gelişmiş imalat teknolojileri, gıda, biyoteknoloji, güvenlik ve sosyal bilimlerdeki projeler Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği ile teşvik edilmektedir. Avrupa Birliği’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Program’ından biridir. Program, 80 milyar Avro’luk kocaman bir bütçesiyle 2014 ve 2020 yıllarını içerisine alacak biçimde uygulanmıştır.

AB Çerçeve Programı Ufuk 2020’ye Türkiye 2014 yılında dahil olmuştur. Türkiye, şimdiye kadar 265,8 milyon Avro ulusal katkı payı ödemiştir. Avrupa Birliği’nin (AB) 2014-2020 yıllarını kapsayan Ufuk 2020 Programı’nda Türkiye, TÜBİTAK öncülüğünde atılan adımlar ile birlikte son iki senede güçlü bir hızlanma elde etmiştir. Bu yıl açıklanan sonuçlara göre, 267,1 milyon Avro hibe desteğiyle, ilk kez Avrupa Birliği programlarında ödenen katkı payından daha fazla bir kaynak Türkiye’ye geri dönmüştür. Program bitmeden 2000’li yıllardan bu yana tam üyesi olan Türkiye, Avrupa Birliği çerçeve programlarında sisteme konulandan daha fazlası kazanılmıştır. Böylece, 2020 yılı içerisinde Avrupa Birliği Komisyonu ile yapılan müzakereler sonucu, Ufuk 2020’ye katkı payı ödenmeyecektir. Program dahilinde başvurusu devam etmekte olan 1 milyar Avro bütçeli Yeşil Mutabakat Çağrısı ve diğer çağrılar yer almaktadır. Sonuç olarak, progam sonuna kadar çeşitli bütçeler gelmesi hedeflenmektedir.

Ufuk 2020 TÜBİTAK Faaliyetleri

  • TÜBİTAK, uluslararası iş birliklerine katılımı teşvik etmek adına birçok çeşitli destek ve ödül programları düzenlemiştir.
  • Ufuk 2020 kapsamındaki çağrılar resmi olarak açılmadan önce uzmanlar tarafından ilgili paydaşlar tespit edilerek, onlarla iletişim kurulurken başvuruda bulunmaları için destek sağlanmıştır.
  • Avrupa Birliği’ndeki başarılı uzman kadro ile Türkiye’deki paydaşlarını birleştiren uluslarası Pazar etkinliklerinin yapılması sağlanmıştır.
  • Başarılı kurumlar ile birlikte yeni başvuracak bireyler arasında tecrübe paylaşımının gerçekleştiği ortamlar düzenlenmiştir.

TÜBİTAK’ın yapmış olduğu bu faaliyet alanları şirketlere cesaret vererek, başvurulara daha iyi bir şekilde hazırlanmalarına fırsat sunmuştur. Böylelikle, Türkiye’ye katma değer olarak geri dönüşü sağlanmıştır.

Konsorsiyumun sağladığı faydalar: Ufuk 2020, şirketlere finansal erişimin yanı sıra birçok çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Program dahilinde meydana gelen ürün, Avrupa Birliği piyasalarına hem daha kolay hem de daha hızlı bir şekilde ulaştırma imkanı sunmuştur. Ortaya çıkan ürün, Avrupa Komisyonu referanslı bir ürün olduğu için küresel ticareti kolaylaştırıcı bir etkiye neden olmaktadır. Ayrıca, konsorsiyumlar içerisinde bulunmak, ortaklar ile birlikte orta vadede yeni bir ticari işbirliklerinin oluşmasına yol açmaktadır.

TÜBİTAK’ın destek olduğu alanlar: TÜBİTAK, Türkiye’de yapılan başvuruları teşvik etmek ve başvurulardaki başarı oranını artırmak amacı ile birlikte çeşitli destekler sunmaktadır. Bunlar; seyahat desteği, proje ön değerlendirme, eğitim destekleri ve Türk paydaşlara, eğitim, proje yazma, ön değerlendirme ve organizasyon gerçekleştirme gibi konularda yardımlarını sağlamaktadır. Türkiye Araştırma Alanı’nda (TARAL) yer alan paydaşlardan gelen istekler doğrultusunda  TÜBİTAK tarafından bilgi ve eğitim günleri düzenlenmektedir. Ulusal irtibat konusu üzerine programa başvuru yapmak isteyen her türlü kurum, kuruluş ve araştırmacıya, AB Çerçeve Programı uzmanları ve başarılı kuruluşların destekleriyle bilgilendirmeler uygulanmaktadır. Avrupa’da alanında deneyimli  ve başarılı proje koordinatörleri etkinlikler aracılığıyla Türkiye’ye davet edilmiştir. Üniversite ve sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler geçekleştirilirken, yetkinlikler anlatılmakla birlikte, Türk firmalarının daha güçlü konsorsiyumlarda yer alması sağlanmaktadır.

Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye Alkış

Avrupa Komisyonu’nun 2020 Yılı Türkiye Raporu’nda, TARAL’ın, Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ile koordinasyon çalışmaları ve Türkiye’nin Ufuk 2020’deki başarılarına yer verilmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıklarının çok ileri düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu yıl sonlanacak olan Ufuk 2020 Programı alanında elde edilen başarının 2021-2027 yılları arasında sürdürülecek 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa kapsamında çoğalarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Ufuk 2020 Programı, TÜBİTAK destekleri ve kurumlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için buradan etkileşime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul