LCAMP PROJE ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA GEBKİM OSB, GEBKİM MTAL, KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDRÜLÜĞÜ VE PMO PARTNERS BİR ARAYA GELDİ

LCAMP (Learner Centric Advanced Manufacturing Platform for CoVEs) Projesi, Horizon Europe Erasmus+ programı çerçevesinde açılmış olan Partnership for Excellence – Centres of Vocational Excellence çağrısına, İspanyol TKNIKA koordinasyonu ile yapılmış ve Avrupa Komisyonu tarafından başarılı bulunarak fon destek almaya hak kazanmıştır. 2022 yılının Haziran ayında başlayan projemiz 4 yıl boyunca Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecektir.

Avrupa, İsviçre ve Kanada’da bulunan proje partnerleri ile yapılacak LCAMP Projesi kapsamında mesleki eğitim sağlayan kurumlar arasında bir mükemmeliyet ittifakı kurulması hedeflenmektedir. LCAMP konsorsiyumu 20 partnerden ve 50 asosiye organizasyondan oluşmaktadır. Bunların arasında meslek okulları, meslek yüksek okulları, bölgesel kalkınma kurumları, Ar-Ge Merkezleri, meslek birlikleri ve kümeler bulunmaktadır.

Projenin Türk ortakları olarak GEBKİM OSB, GEBKİM MTAL ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ile bir araya gelerek projemizin önümüzdeki dönem çalışmalarını planladık.

LCAMP Projesi, Avrupa sathında ilk kez ileri üretim teknolojileri odağında sürdürülebilir mesleki mükemmeliyet odaklı platformu ortaya çıkartacaktır. İşbirlikçi öğrenen fabrikalar gibi yeni öğrenme metodolojileri uygulayarak hem mesleki eğitim öğrencilerine hem de hali hazırda ileri üretim alanında çalışanlara yaşam boyu eğitim sağlayarak mesleki gelişimlerine katkıda bulunacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul