TBMM’DE Yeni Teknopark ve Ar-Ge Merkezi Kanun Teklifi

Yeni Teknopark ve Ar-Ge Merkezi kanun teklifi sunuldu. Ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir Teknoparklar ve Ar-Ge Tasarım merkezlerinde uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi adına kamuda yapılan çalışmalar sonucunda önemli girişimler devreye girdi. Bu amaçla, 30.09.2020 tarihinde ‘‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ( 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar) Değişime’’ gidildi.

Yeni Kanun Teklifi Değişimlerinden Kimler Etkilenecek?

 • Bugünkü durumda teknoparkta ve kuluçka merkezlerinde etkinlik halinde olan teknoloji şirketlerinde ve girişimlerinde olanlar
 • Teknoparkta yer almak isteyen girişimciler
 • Faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım Merkezi odaklı işletmeler
 • Ar-Ge ve Tasaım Merkezi kurmak isteyen kurumlar

Mevzuat Değişikliğine Gidilme Sebepleri Nelerdir?

 • Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin arttırılmak istenmesi
 • Üniversite ve sanayi iş birliğinin kazandırılarak bir zemin üzerine yerleştirilmesi
 • Ulusal ve uluslarası yatırımcı çekmek için ortam sağlanması
 • Devlet desteklerine ilave olarak Ar-Ge sistemini destekleyici ve sermaye fonlarınıda içine alarak özel sektör yatırımlarıyla güçlenmesi amaçlanmıştır.

Kanun Teklifi Değişen Maddeler

 • Teknopark ve Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde Faydalanılan Teşvik ve Muafiyet Süresi Arttılıyor

Yeni kanun tasarısı öncesinde Teknopark şirketleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde yer alan kanunun teşvik ve muafiyetleri 31.12.2023’te sona erecekti. Yeni kanun tasarısı ile 31.12.2028’ kadar uzatılacak.

 • Destek Personel Sayısındaki Büyüme Dikkat Çekiyor

 Destek personeli sayısının belli bir ölçeğin altındaki girişimciler için arttırılması sağlanacaktır. Toplam personel sayısı 15’e kadar olan işletmeler için bu pay %20’ye çıkacaktır.

 • Yatırımlarını Teknopark Şirketlerine Sağlayan Birey ve Kuruluşlardaki Vergi İndirimleri Arttırılıyor

 Teknopark faaliyeti gösteren şirketlere sağlanan sermaye desteklerinin kurum kazancında indirime gidilmesi öngörülüyor. Önceden yıllık 500.000 TL olan vergi indirimden üst tutar limiti 1.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.

 • Yeni Tasarıda Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Alan Personeller İçin Yapılan Değişiklikler de Yer Almaktadır

Teknopark ve Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde çalışan yüksek lisans ya da doktora yapan personel için ‘‘En az bir (1) yıl çalışıyor olma şartı’’ kaldırılıyor. Bireylerin işe girdikleri andan itibaren şirket dışında vakit geçirmeleri ve dışarıda geçirilen süre içerisinde gelir vergisi teşviği kesilmeden alabilirler.

 • Esnek Çalışma Süreleri Büyütülüyor

 Toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla, personelin Teknopark ve Ar-Ge Tasarım Merkezlerinin dışında geçirdikleri süreler gelir vergisi stopaj kapsamında değerlendirilebilir. Bu oran Cumhurbaşkanı tarafından %50’ye kadar arttırılabilir. Dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekildedir, gelir vergisi stopaj desteği sağlanırken SGK İşveren Prim teşviği sağlanamayacaktır.

Konu ile ilgili daha geniş bilgi almak için ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul