Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sürdürülebilir kalkınma amaçları, şirketlerin kendi organizasyon yapısı ve UFUK Avrupa çerçeve programındaki önemine değinmeden önce sürdürülebilirlik kavramının günümüze kadar gelen dönüşümünden bahsetmek doğru olacaktır. Sürdürülebilirlik kısaca tüm üretkenlik süreçlerinin süresiz ve kesintisiz uygulaması olarak tanımlanabilir. Ancak, biyolojik sistemleri bozmadan ve tehlikeye atmadan, aynı zamanda da kullanılan kaynakları eşit veya daha yüksek değerli kaynaklarla değiştirerek gerçekleştirilmesi önemlidir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonu sürdürülebilir kalkınmayı ise, 1987’de ‘Ortak Geleceğimiz’ adlı Brundtland komisyonu raporunda, ‘gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan bir gelişme’ olarak tanımlamaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

2016 yılında Birleşmiş Milletler (UNDP) tarafından, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA),  yayınlamıştır. Evrensel bir eylem çağrısı olan SKA, süreci takip eden 15 yıl boyunca yoksulluğun ortadan kaldırılması, içinde bulunduğumuz gezegenimizin korunması ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması hedeflerine odaklanmıştır.

SKA

SKA ile Birlikte Şirketlerin Değişimi

Şirketlerin yaşadığı değişimi anlamak için örnek olarak ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ hedefini ana başlık olarak ele alalım. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam hedefi ile 2030 yılına kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalık salgınlarının sona erdirilmesi, toplumlara sağlık ve refah sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda evrensel sağlık sigortası, güvenli ve etkili ilaç ve aşılara erişimin sağlanabilirliği hedefin öncelikleri arasında yer almakta. Bu hedefin gereklilikleri sadece sağlık sektöründe çalışan şirketleri etkilememekte, aynı zamanda kapsam içeriğini şirketler yıllık hedeflerine entegre edebilmektedir.

Global hedefleri gerçekleştirmenin ilk adımının aslında öncelik olarak kendi üzerimize düşen görevi yapmak olduğu SKA’nın her bir basamağında vurgulanmaktadır. Birleşmiş Milletler, SKA’nın, herhangi bir şirketin küresel çözümler sunması için pratik bir fırsat olduğunu, iş yapma ve pazar oluşturma ortamını iyileştireceğini ifade etmektedir. İş dünyasının öncüleri tarafından yapılan açıklamalarda, SKA ile maddelenen hedefleri şirket organizasyonlarına entegre etmeyen şirketlerin, 10 yıl içerisinde piyasadan çekilmek zorunda kalmalarının kaçınılmaz olacağı öngörülmektedir. Örnek olarak, başta bahsetmiş olduğumuz Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam hedefi için bir şirket, organizasyonu içerisinde tüm çalışanlarına yeterli bir özel sağlık sigortası sunması 3.amaç hedeflerini gerçekleştirmesi iken, bulunduğu toplum için yapacağı sağlık sistemini geliştirmeye yönelik proje ve çalışmaları da kapsam içerisinde olabilmektedir.

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) ve SKA

UFUK Avrupa çerçeve programı, dünya çapındaki kullanıcılara açık, 2021-2027 yılları arası için 100 milyar Euro bütçe ile Avrupa’daki en büyük, iş birliğine dayalı, çok uluslu araştırma ve yenilik yatırımlarını içermektedir. Dünya’nın karşılaştığı zorluklar tek bir ülke tarafından ele alınamayacak kadar büyük olduğu için Avrupa Birliği 100 milyar Euro’luk bir yatırım ile karşılaştığımız zorlukları araştırma ve inovasyon bazlı projeler ile çözmeyi hedeflemektedir.

Araştırma ve yeniliğe yapılan yatırımların potansiyel etkisi, UFUK Avrupa’nın açıklamış olduğu kapsamına ait maddelerinden birinde, bilginin üretilmesinin; birlik politikalarının geliştirilmesinde, desteklenmesinde ve uygulanmasında etkisinin olduğunu ifade etmektedir. Bu açıklama ile aslında araştırma ve yeniliğin etkisinin güçlendirilmesini, aynı zamanda da yenilikçi çözümlere erişim ile bunlara ulaşılmasının desteklenmesini hedeflediği sonucuna ulaşmaktayız. Yeni süreçte, özellikle KOBİ’lerin dahil olduğu ve toplumda iklim değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dahil olmak üzere küresel zorlukları ele alan projelerin desteklenmesi hedeflenmekte. UFUK Avrupa’nın 4 yıllık stratejik planında, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik faaliyetleri için hedeflenen etkileri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile entegre ederek, birliğin temel politika hedeflerine ulaşılmasını desteklemek ve sağlanacak yatırımları ise bu hedefler kapsamında yönlendirmek yer almakta.

Özetle, araştırma ve inovasyonun yeni fırsatlar yarattığına dair farkındalığın her geçen gün arttığı ve aslında ilerleyen dönemlerde de etkilerinin daha da çok yankılanacağının tüm sinyallerini görmekteyiz. Hayata geçirilmesi hedeflenen tüm yeni nesil projelerinin, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacağı, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve işletmeler ile endüstrilerin rekabet gücünü destekleyeceği, globalde daha iyi kamu hizmetleri sağlayacağı ve içinde yaşamak istediğimiz geleceği şekillendirmemizi sağlayacağı oldukça açık. Tüm bunlar da bizlere, Avrupa araştırma ve inovasyonunun, mükemmellik ve sürdürülebilirlik için bir dünya standardı oluşturmayı hedeflediğini bizlere daha net gösteriyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul