Kurumsal Olgunluk Düzeyi Nedir?

Kurumsal Olgunluk Düzeyi Nedir

Kurumsal olgunluk düzeyi, kurumların;

  • birimler bazında kurumsallaşma olgunluk seviyesini gösteren,
  • birimler bazında güçlü, zayıf yanlarını saptayan,
  • iyileştirme alanları ve aksiyon planlarını hazırlayan,
  • içinde bulunduğu sektör ve yapı itibariyle olması gereken organizasyon yapısını oluşturan,
  • mevcut liderlik tiplerini ölçen,
  • kurum kültürünü Denison Modeli boyutlarıyla değerlendiren bir hizmettir.

Kurum içi alınan mevcut organizasyon şeması içinde görev ve pozisyonlar bazında belirlenen birimler üzerinde derin mülakat tekniği ile görüşmeler yapılır.

Kurumsal olgunluk düzeyi ölçülürken, CMMI (Capability Maturity Model Integration)soru setine ek olarak kurumun içinde bulunduğu ülke, sektör ve pazar dikkate alınarak ek sorularla görüşme yapısı oluşturulur.

CMMI bir süreç modeli olup öncelikle savunma sanayisinde yazılım projelerinin yönetimi tarafında kullanılan bir model olarak Amerikan Savunma Bakanlığı’nın desteğiyle Carnegie Mellon Üniversitesi’ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstitüsü tarafından şirketlerin büyümeleri, yeni ürün geliştirmeleri, verimlilik ve istikrarı arttırmayı amaçlayan bir süreç iyileştirme standardı olarak hayatımıza girmiştir. Bu model, diğer endüstri modellerine de uygulanması, yazılım dışındaki kurumsallaşmak isteyen şirketlerin de olgunluk seviyelerini anlamak adına Corporate Maturity and Performance Model olarak kurgulanmış ve 0-5 arasında firmaların birimlerinin karşılaştıkları sorunlara karşı geliştirdikleri çözümler, birimler arasında ilişki akışının sağlıklı yürütüldüğü, süreç ve performans yönetiminin işleyişi konularında değerlendirme kriterleri setleri oluşturulmuştur.

Kurum içi yöneticilere bağlı çalışanlar üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda liderlik tiplerine ilişkin mevcut durum algısı ölçülerek kişiler bazında liderlik boyutları saptanır.

Kurum kültürünün mevcutta uyum, tutarlılık, katılım, misyon boyutları bazında çalışanlar gözünde nasıl algılandığına ilişkin değerlendirmeler yapılarak dört boyut bazında kurum mevcut durumu saptanır.

Kurumsal Olgunluk Düzeyinizi ölçümleyerek “Kurumsal Dönüşüm” sürecinde PMO Partners olarak yanınızdayız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul