Kurumsallaşma, şirketlerin kişilere az bağımlı şekilde nesiller boyu gelişerek yaşaması için iş yapış tarzı ve faaliyetlere yönelik kuralların belirlenmesi, sürekli iyileştirilmesi, içselleşmesi ve bunların tüm ilgililerce bilinerek uygulanmasıdır. Birbiri ile yakın ilişkili olan bu faaliyetler ana hatları ile, mevcutdurum analizi ve stratejik plan, yönetişim etkinliği, iş planı, bütçe ve hedefler, temel proseslerdemükemmellik, insan kaynağının yönetimi, entellektüel sermayenin şirkette içselleşmesi ve yönetimenformasyon (raporlama) sisteminin (MIS) geliştirilmesi alanlarını kapsamaktadır. Bu kapsamdahazırlanacak olan Kurumsallaşma Yol Haritası firmaların sağlam temeller üzerine yapılanmasını vekurumsallaşmasını sağlamaktadır.

Kurumsal Dönüşüm hizmeti kapsamında, kurumsallaşma stratejisi ile ürün ve hizmetlerin analizi, doğru stratejilerin uygulanması, işletmenin dönüşümü ve büyümesini sağlıyor, yeni iş modelleri geliştirmenize, rekabet ederken ayakta kalmanıza ve işinizi daha verimli hale getirerek gerçek kapasitesinize ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Liderlik tarzınızı ve yönünüzü belirlemek için entegre stratejiler geliştiriyoruz.

Kurumsal Dönüşüm Kapsamındaki Hizmetlerimiz

 • İş modeli analizi ve alternatif iş modellerinin belirlenmesi
 • Orta ve uzun vadeli stratejik yol haritalarının hazırlanması
 • Ticari, teknik, mali ve hukuki yapı analizi ve iyileştirilmesi
 • Şirket değerini artıran faktörlerin belirlenmesi
 • Organizasyonel yapı analizi ve iyileştirme
 • Ürün/hizmet konumlandırma ve pazarlama stratejisinin oluşturulması
 • Kurumsal iletişim ve marka stratejisinin oluşturulması
 • Finans, muhasebe, vergi, hukuk, pazarlama, insan kaynakları süreçlerinin oluşturulması
 • Potansiyel stratejik ortaklıkların belirlenmesi ve kurulması
 • Ticari ve operasyonel anlaşmalar/sözleşmeler konusunda danışmanlık ve destek
 • Maliyet ve Fiyatlandırma stratejisinin oluşturulması
 • Haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık raporlama modellerinin oluşturulması
 • Bütçe-Fiili kontrol ve takibi
 • Nakit akışı kontrolü ve raporlaması
 • Yeni müşterileri ve satış kanallarını yönlendirmek
 • Potansiyel rakipler hakkında detaylı bilgi ve analiz
Kurumsal_Dönüşüm
 • 1

  Çalışmanın temel amacı, kapsamı ve hedefleri belirlenir

 • 2

  İlgili veriler mevcut durum analizi ve kurumsal olgunluk düzeyi analizi ile toplanarak değerlendirilir

 • 3

  Analiz sonuçları doğrultusunda kurumsal olgunluk düzeyi raporları hazırlanır

 • 4

  Stratejik yol haritası hazırlanır

 • 5

  Gelişim yol haritası oluşturulur