HorizonEurope : Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı

HorizonEurope Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı

Avrupa birliği tarafından düzenlenen çerçeve programlarının 8. si olan Horizon 2020’nin devamı olan ve çerçeve programlarının 9. su olacak olan HorizonEurope 2021-2027 yılları arasında 7 yıllık bir süreci kapsayacak. HorizonEurope programına ait 3 temel hedef şu şekilde belirtiliyor;

 • AB’nin bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmek,
 • İnovasyon kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek,
 • Vatandaşlarının önceliklerini karşılamak ve sosyoekonomik model ve değerlerinin varlığını sürdürmek.

Horizon2020 ile Farkları

Horizon 2020’den çıkarılan sonuçlar doğrultusunda Horizon Europe’un yeniliklerle geleceği ve Avrupa’nın dışındaki ülkelerin programa erişiminin kolaylaşacağı belirtildi. Söz konusu yenilikler 5 ana başlıkta toplandı bunlar;

 • İnovasyondan beslenmek üzere, anahtar aktörleri (araştırma, eğitim ve iş dünyası), ortak bir amaç etrafında bir araya getirme hedefi ile tanımlanan, mevcut Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) yanında, çığır açıcı ve pazar yaratıcı potansiyeli olan inovasyonları destekleme görevi ile oluşturulan yeni yapı, Avrupa Inovasyon Kurumu’nun (EIC) varlığı,
 • Misyon-yönelimi ve vatandaş katılımı ile daha fazla etki yaratılması amacıyla araştırma ve inovasyon misyonlarının oluşturulması,
 • Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek için ortaklık imkânlarının genişletilmesi,
 • Açıklığı güçlendirmek için açık bilim politikasının geliştirilmesi,
 • Fonlama tasarımını rasyonelleştirmek için ortaklıklarda yeni yaklaşımların ortaya koyulması.

Horizon Europe 3 ana dayanak altında sıralanıyor bunlar Açık Bilim, Küresel Zorluklar ve Endüstriyel Rekabet ve Açık İnovasyon. Bu üç ana dayanağın yanı sıra bunları altına konumlandırılmış ve kesişen iki alandan oluşan Avrupa Araştırma Alanının Güçlendirilmesi ana başlığı yer alıyor.

HorizonEurope Bütçesi Ne Kadar?

Avrupa komisyonunun 2021-2027 yılları arasında gerçekleşecek olan HorizonEurope için ayırdığı bütçe yaklaşık 100 milyar Euro’dur. Bu bütçenin 96.6 milyar Euro’su HorizonEurope için kalan 2.4 milyar Euro’luk kısmı Euratom Araştırma ve Eğitim Programı için ayrıldı.

25,8 milyar Euro ayrılan Açık Bilim ana dayanağının amacı;

 • Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) aracılığıyla en iyi araştırmacılar ve ekipleri tarafından yürütülecek araştırmaların desteklenmesi (16.6 milyar Euro),
 • Marie Skłodowska-Curie Faaliyetleri (MSCA) aracılığıyla dolaşım ve eğitim yoluyla araştırmacıların yeni bilgi ve becerilerle donatılması (6,8 milyar Euro),
 • Entegre ve birbirine bağlı dünya standartlarında Araştırma Altyapılarına yatırım yapılması (2,4 milyar Euro)

52,7 milyar Euro ayrılan Küresel Zorluklar ve Endüstriyel Rekabet ana dayanağının amacı;

Toplumsal zorluklarla ilgili araştırmaların desteklenmesi, teknolojik ve endüstriyel kapasitelerin güçlendirilmesi biçiminde ifade ediliyor. Alanlara göre ayrılan bütçeler ise şu şekilde;

 • Sağlık (7,7 milyar Euro)
 • Kapsayıcı ve Güvenli Toplumlar (2,8 milyar Euro)
 • Dijital ve Endüstri (15 milyar Euro)
 • İklim, Enerji ve Hareketlilik (15 milyar Euro)
 • Gıda ve Doğal Kaynaklar (10 milyar Euro)

13,5 milyar Euro ayrılan Açık İnovasyon ana dayanağının amacı ise;

 • Avrupa İnovasyon Konseyi ile Avrupa’nın pazar yaratma konusunda bir öncü haline getirilmesi,
 • Bölgesel ve ulusal inovasyon aktörleri odaklı Avrupa İnovasyon Ekosistemleri’nin (10,5 milyar Euro) oluşturulması,
 • İş, araştırma, yüksek öğrenim ve girişimcilik entegrasyonunun teşvik edilmesi için Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) (3 milyar Euro) daha da güçlendirilmesi

Yukarıdaki üç ana dayanağın yanı sıra, bunların altında konumlandırılmış ve kesişen iki alandan oluşan Avrupa Araştırma Alanının Güçlendirilmesi ana başlığı;

Daha düşük araştırma ve inovasyon performanslı ülkeleri desteklemek amacıyla oluşturulmuş.

Bu hedef için öngörülen iki alt başlık ise şöyle:

 • Mükemmelliğin Paylaşımı (1,7 milyar Euro),
 • Avrupa Araştırma ve İnovasyon Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi (400 milyon Euro).

 

Program hakkında detaylı bilgi almak için ya da başvuru şartlarını öğrenmek için linke tıklamanız yeterlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul