Horizon 2020 Nedir? H2020 Faydaları

Horizon 2020 Nedir? H2020 Faydaları h2020

Horizon 2020, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ilk olarak 1984 yılında başlatılmıştır. Program, Avrupa’nın bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla Avrupa’nın teknoloji kapasitesini geliştirmek üniversite-sanayi iş birliğinin kurulmasını sağlamak üzerine kurulmuştur. Programa AB üye ülkeleri ve asosiye ülkeler katılabilmektedir.

HORIZON 2020, AB’nin yeni dönem araştırma ve yenilik çerçeve programı ise 2014-2020 yılları arasındaki dönem içerisinde desteklenmektedir. Bu program için ayrılan toplam bütçe 80 Milyar Euro’dur.

HORIZON 2020 programına tüm sanayi kuruluşları, KOBİler, KOBİ birlikleri, bireysel araştırmacılar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar başvurabilir.

horizon2020

Program üç bileşenden oluşmaktadır.

 1. Bilimsel Mükemmeliyet
 2. Endüstriyel Rekabetçilik ve Liderlik
 3. Toplumsal Sorunlara Çözümler

Bilimsel Mükemmeliyet

Dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği geliştirilmesinin ve araştırmacıların en iyi altyapılara erişmesini hedeflemektedir.

Endüstriyel Rekabetçilik ve Liderlik

Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik Bileşeni altında yeni iş sahaları yaratarak istihdam artışının sağlanması, anahtar teknolojilere stratejik yatırımların, Ar-Ge için özel sektör yatırımının ve yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Toplumsal Sorunlara Çözümler

Toplumsal Sorunlara Çözümler Bileşeni altında ise toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yolu ile etkili çözüm önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

KOBİ’leri destekleyen bireysel çağrılar ve araştırmacıların bireysel olarak başvurularının haricinde programın temel amaçlarından bir tanesi olan iş birliğini geliştirmek amacıyla programa katılım şartı 3 ayrı AB üyesi ya da asosiye ülkenin proje ortağı olmasıdır. Program kapsamında komisyonun belirlediği proje ihtiyaçlarına en güçlü çözüm önerisini sunan projeler program kapsamında desteklenmektedir.

horizon2020_nedir-3

Horizon 2020’de Yer Almanın Faydaları

 • Yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek
 • Planlanan araştırmaya saygınlığı yüksek mali destek
 • Ar-Ge çalışmalarında riski düşürmek
 • Kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge işbirliği
 • Kısa zamanda daha fazla bilgiye ve yeni pazarlara erişim
 • Tanınırlığı artırmak
 • Rekabet yeteneğini yükseltmek
 • İleri düzey araştırma yeteneğini geliştirmek
 • En iyi altyapılara erişim
 • Kariyer gelişimini desteklemek
 • Uluslararası ve sektörler arası dolaşım

Daha fazla bilgi almak için çözümlerimiz sayfasına bakabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul