HORIZON 2020 Tematik Alanları

Horizon 2020 programında başvurabileceğiniz pek çok alan bulunmaktadır. Fon mekanizmaları da birbirinden farklıdır.

Endüstriyel Liderlik

€ 17 Milyar

Bütçe

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Nanoteknoloji
• Biyoteknoloji
• Uzay Teknolojileri
• İleri Malzemeler
• İleri Üretim Sistemleri
• Risk Sermayesine Erişim
• KOBİ’lerde Yenilik

Bilimsel Mükemmelik

€ 24,4 Milyar

Bütçe

• Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)
• Marie Sklodowska Curie Bursları
• Araştırma Altyapıları
• Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)

Toplumsal Sorunlar

€ 29,7 Milyar

Bütçe

• Sağlık
• Gıda, Tarım
• Ulaşım
• Çevre, İklim
• Verimlilik
• Enerji
• Sosyal Bilimler
• Güvenlik

HORIZON 2020’nin Firmalara Sağladığı Faydalar
 • Teminat istemeksizin ön ödeme olanağı
 • %100 – %70 proje hibe destek oranları
 • Yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek
 • Planlanan araştırmaya saygınlığı yüksek mali destek sağlamak
 • Ar-Ge çalışmalarında riski paylaşmak
 • Kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge işbirlikleri kurmak
 • Kısa zamanda daha fazla bilgiye ve yeni pazarlara erişim sağlamak
 • Rekabet yeteneğini yükseltmek
 • İleri düzey araştırma yeteneğini geliştirmek
 • En iyi altyapılara erişim sağlamak
 • Kariyer gelişimini desteklemek
 • Uluslararası ve sektörler arası dolaşım fırsatı elde etmek
 • Uluslararası tanınırlığı artırmak
 • Hedef pazarlardaki endüstriyel standart ve düzenlemelere rekabet avantajı sağlayacak şekilde erken dönemde erişim imkânı elde etmek
h2020

Horizon 2020 Kapsamındaki Hizmetlerimiz

 • Proje partnerlikleri kapsamında Ulusal/Uluslararası iş birliklerinin kurulması
 • HORIZON2020 mali ve teknik ilerleme raporlarının hazırlanması
 • Projelerin yaygınlaştırma ve görünürlük faaliyetlerinin planlanması
 • Proje Yazımı ve Proje Yönetimi Eğitimleri
 • Proje Geliştirme Grup Çalıştayları
 • AB Fon Programları ECAS Portal kayıtlarının yapılması ve firma künyeleri oluşturma
 • HORIZON2020 özelinde İletişim, Network, Sözleşmeler, Proje İnceleme, Entegrasyon-Zaman-Bütçe Yönetimi
 • Projelerde gizlilik bölümlerinin hazırlanması
 • Projelerde Fikri Sınai Mülkiyet Hakları sözleşmeleri yönetimi
 • Projelerde yönetim kurulu yapılarının oluşturulması
 • Projelerde paydaş kurulu yapılarının oluşturulması
 • HORIZON2020 GAP Sözleşmelerinin yönetimi ve imzalanması
 • Firmaların HORIZON2020 Programına uygunluklarını değerlendirmek amacıyla şirket analizlerinin yapılması
 • HORIZON2020 Programı için proje başvuru dökümanları hazırlık ve başvuru süreçlerinin yönetilmesi

Horizon Hakkında Sık Sorulan Sorular

1. Horizon 2020 Programları finansman kaynağı nedir?

Programa dahil olan ülkeler ve asosiye ülkeler tarafından belirli oranlarda fon havuzu oluşturulur. Bu oranlar müzakerelerle belirlenir. Tek bir havuzda toplanan fonlar daha sonra program dahilinde dağıtılır.

2. Horizon 2020 programında açılacak çağrılar nedir?

Tematik alanları dikeyindedir ve üye ülkeler tarafından görüşler neticesinde belirlenir.

3. Horizon 2020 programındaki açık çağrılara kimler başvurabilir?

Bireysel araştırmacılar, akademisyenler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları ve sanayi kuruluşları programa başvuru yapabilirler.

Detaylı Bilgi Almak İster Misiniz?

Horizon2020 programları hakkında bilgi almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi