EUREKA Kümeleri Ai Çağrısı

EUREKA Kümeleri CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA3 ve PENTA-EUROPIDES2 kümeleri tematik alanları kapsamında yapay zekanın geliştirilmesi, uyarlanması ve kullanılması konusunda ortak bir çağrı yayınladı. Çağrının amacı yapay zeka sistemlerinin ve hizmetlerinin kullanılması yoluyla Avrupa endüstrilerinin üretkenliğini ve rekabet gücünü arttırmaktır.

EUREKA Küme Projeleri Türkiye’de TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda EUREKA Kümeleri Ai çağrısı için proje başvurusu yapan kurumların projeleri; uluslararası başvuru mercii tarafından başarılı bulunması durumunda ulusal proje başvurusu(TÜBİTAK 1509) yapmaya davet edilir.

Son Başvuru Tarihi

15 Haziran 2020

Proje Başlangıç Tarihi

Aralık 2020

Proje Tematik Alanları

• Dairesel Ekonomi
• İklim
• Siber Güvenlik
• E-Sağlık
• Elektronik Bileşenler ve Sistemler
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Uygulamaları
• Endüstri 4.0
• Düşük Karbonlu Enerji
• Güvenlik
• Tarım
• Lojistik
• Akıllı Şehirler
• Yazılım İnovasyonu
• Akıllı Mühendislik
• …Yapay Zeka Teknolojisinin Uygulanabileceği Diğer Tüm Alanlar

Katılan Ülkeler

• Avusturya
• Belçika
• Kanada
• Danimarka
• Finlandiya
• Almanya
• Macaristan
• Lüksemburg
• Malta
• Hollanda
• Portekiz
• Türkiye
• İspanya
• İsveç
• Güney Kore
• Singapur

Katılım sağlayacak olan ülkelerden toplam 40 Milyon Euro fon taahhüdü alınmıştır. Ülkemizden bir firma ile yukarıdaki listede bulunan diğer 15 ülkeden en az bir partner ile proje başvurusu yapılabilmektedir.

Uygun Proje Bütçesi

2-10 Milyon Euro

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmeler (Üniversite, araştırma merkezler vb kurumlar altyüklenici olabilirler.)

Destek Oranları

KOBİ %75, Büyük Ölçekli İşletme %60

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul