EU Green Deal – Avrupa Yeşil Mutabakatı

EU Green Deal - Avrupa Yeşil Mutabakatı

Daha Yeşil Bir Dünya Mümkün mü?

Hızla yol aldığımız ve mecbur olduğumuz yeni bir dünya. “Yeşillenme” süreci, iklim değişikliği, ekolojik gerçekler ve yaşam, bizleri her alanda içine çekmiş durumda. Bunlarla birlikte de hayatın her alanında gün geçtikçe daha da fazla bu gerçekle karşılaşacağımız yeşil enerji, yeşil bina, ve yeşil teknoloji kavramları.

Avrupa Yeşil Mutabakatı  (EU Green Deal), yani Avrupa Birliği’nin Aralık 2019’da AB Komisyonu tarafından açıkladığı “Yeşillenme” sürecinin hızlandığı nokta. 2030 yılına kadar karbon salınımını %50 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise sıfır karbon salınımını hedefleyen Yeşil Mutabakat, yeni sektörel kriterleri, vergileri ve iş modellerini uygulamaya koyacak ancak bu sürecin tarihsel gelişimine kısaca bir bakalım.

1972 yılı, “Nereye kadar büyüyebiliriz?” sorusunun ortaya atıldığı ilk yıl. Beraberinde ise verilecek cevaplar çok yeterli olmadı. Çevre konusunda araştırmalar ve buna bağlı oluşan endişeler ise zaman içinde arttı. Devamında ise 1992 yılında Rio’da dünya devleri bir araya gelerek, kabul edilmiş önemli üç soruna çözüm olacak anlaşma imzaladılar. Bu sorunlar, biyoçeşitlilik kaybı, çölleşme ve iklim değişikliği idi. İmzalanan anlaşmanın etkinliğinin tartışılır olması ile birlikte Türkiye bu anlaşmaların tümünde taraf olarak yer aldı. Anlaşmaların tümünün odağı ise ülkelerin dünya atmosferini korumak için ciddi adımlar atmaları gerektiğini ifade eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi (BMİDÇS) özelinde toplanıyordu. 1997 yılında, seragazı salınımlarını büyük ölçüde sınırlandırılmasını hedefleyen Kyoto Protokolü, Avrupa Birliği üyeleri tarafından imzalanarak kabul edildi. İmzalanan protokol sonrasında önce üretimin, sonra bilim ve teknolojinin ağırlık merkezinin hızla doğuya kaymaya başlaması ile birlikte dünya ekonomisi de hızla değişti.

European green deal avrupa PMO Partners

Ağırlık Merkezi Değişen Dünya

Tüm bunları takiben atılması gereken bir diğer adım olan iklim hedeflerine ulaşma konusu kaçınılmaz oldu.  Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan Paris Anlaşması, Türkiye hariç dünya genelinde tüm ülkelerin gündemi ve aynı zamanda ekonomik rejimlerini bu doğrultuda düzenlemeleri kaçınılmaz hale geldi.

İklim Değişikliği Konferansları AB’nin en önemli gündem konularından biri iken, özellikle AB’nin iklim krizi ilan etmesi ile birlikte iklim değişikliği önlemeye yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu hususta gündeme gelen Paris anlaşması ve ETS (Emisyon Ticaret Sistemi) gibi ulusal ve uluslararası uygulamaların ardından ele alınan en güncel konulardan biri de Yeşil Teknoloji Avrupa Yeşil Mutabakatı oldu.

EU Green Deal Hedefleri Nedir?

AB, 2030 yılına kadar seragazı salınımlarını %55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ilk karbon nötr kıtası olmayı hedefliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal),  küresel ısınma ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği gibi önemli iklim sorunlarını ortadan kaldırmaya odaklanırken, bu bağlamda da Sınırda Karbon Düzenlemesi ile karbon kaçağını engellemek ve bu sürecin ticari paydaşlar tarafından da benimsenmesini amaçlıyor. Şu anda Avrupa ülkelerinde geçerli olan karbon vergilendirme ücretinin (30 Euro) ise Sınırda Karbon Düzenlemesi ile uluslararası bir yaptırım söz konusu olması durumunda, karbon emisyonu başına 50 Euro olarak revize edilmesi bekleniyor.

Türkiye gibi AB’ye ihracat yapan ülkeleri yakından ilgilendirecek olan bu durum rekabet avantajı kavramını yeniden şekillendirecek. Düşük emisyona sahip ülkeler vergiden muaf ya da düşük vergilerle AB ile ticaret yapması mümkün olacakken, ülkemiz gibi yüksek emisyon değerlerine sahip ülkeler için ek karbon maliyeti oluşacak. Bu kısa/orta vadede değerlendirmelerin yapılarak sisteme uyumunun sağlanmasını gerektiriyor. Standartlar oturtulduğunda yüklenecek olan yükümlülükler yerine getirilmezse satılacak olan ürün ya da hizmet daha ucuza satılacak, ya da gümrükte oluşan masraflardan dolayı fiyat ve yakınlık avantajı kaybedilecek.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal) ile ilgili daha fazla bilgi almak ve eğitimlerimizden haberdar olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avrupa Yeşil Mutabakatın Türkiye’ye etkisi hakkında daha fazla bilgi almak için diğer yazımızı okuyabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul