Dijital Dönüşüm ve Pandemi ile Değişen Trendler

Dijital Dönüşüm ve Pandemi ile Değişen Trendler

Gerek yeni neslin gerekse sektörün ihtiyaçları belirlenirken ortaya çıkan en önemli faktörler arasında, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve dijitalleşme adımlarının atılmasının gerekliliği öne çıkmaktadır. Sadece spesifik olarak birinde değil hemen hemen tüm sektörlerde stratejik büyümeyi destekleyen temel faktör ise dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında yaşanan gelişmelerdir. Bu etkenler aynı zamanda tedarik süreçlerine de artı değer katmaktadırlar.

2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomik bir gerilemeye neden olan Covid-19 pandemisi petrol, gaz ve kimya endüstrileri ve daha bir çok sektör için beklenmedik bir dönüm noktası oldu. Mart ayında başlayan Petrol Krizi, tüm bu endüstrilerde zaten zorlu ve uzun vadeli eğilimler gösteren sorunları da beraberinde getirdi.

Bu dönemde daha da yankılanan trendlerden 4’ünün etkisi ise 2020’nin başında yaşanan olaylar ve pandemi etkisiyle daha da arttı. Bunların ayrıntılarına baktığımızda ise kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Sürdürülebilirlik konusunda artan tüketici bilincinin; enerji ve kimya şirketleri öncelikli olmak üzere karbon emisyonlarının azaltılmasına dönük teknolojilerini keşfetmeye, varlıklarını yeniden incelemeye ve hidrokarbonlardan mümkün olduğunca uzaklaşmaya yönlendirmesi
 • Dijital teknolojileri kullanarak iş yerlerinde dijital dönüşümün başlatılması
 • Endüstride faaliyet gösteren tüm şirketlerin, belirli pazar segmentlerinde aşırı arz durumuyla karşı karşıya olmaları
 • Bahsi geçen tüm küçük ve büyük ölçekli şirketlerinin diğer sektörlerle iş birliğine gitmeleri

Trendler ile açıklanan yaklaşımlar gösteriyor ki, petrol, gaz ve kimya şirketleri öncelikli olmak üzere, dijital teknoloji kullanımlarındaki artış, başlangıçta verimlilik ve güvenilirliği artırma fikrinden güç almaktadır. Bunun yanı sıra birçok fabrika ve çalışma sahası Covid-19’un ani gelişi ile kapatıldı. Bu dönemde uzaktan çalışma ve siber güvenlik seviyelerinin yeterli seviyede olmamasından dolayı birçok şirketin süreçlerini uzaktan yönetmeye hazır olmadıkları ortaya çıktı.

Pandeminin katalizör görevini üstlenmiş olduğu, Covid-19 sürecinin devamında, birçok şirketin yöneticileri, oluşan bu değişikliklere karşı nasıl aksiyon alacakları konusundaki yapmaları gereken değerlendirmeler öncelik kazandı. Şirketlerin üst yönetim grupları bazı öncelikli parametreleri değerlendirmeye aldılar. Bu değerlendirmeler ise yukarıda bahsi geçen yükselen trendler doğrultusunda kayıtsız kalamayacakları niteliğinde gerçekleşmektedir.

Sektöre dair genel verilerin ışığında neredeyse tüm endüstrilere ait bir çok sayıdaki firmanın CEO’ları, bölüm başkanları ve Ar-Ge liderlerinden oluşan bir alt grup, “mali açıdan güçlü şirketlerin çoğunun hızlanacağını ön gördükleri girişimlere yatırım yapmaları” stratejisini ortaya koymaları gerektiği şeklinde olan ifadelerini özetlemektedirler. Bu stratejiye göre; bugün yapılan yatırımların şirketlerin gelecekteki rekabet gücünü ve konumunu ikiye katlayacağına inanılmaktadır.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Yeni dünya düzeninde tüm stratejiler dijital dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu aşamada öncelikle dijital dönüşümün tanımını yapmak doğru olacaktır. 2019 yılında T.C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre dijital dönüşüm; “Dijital teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesi yoluyla ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirilen bütüncül dönüşüm” olarak ifade edilmektedir.

Üretkenliği, verimliliği, sosyal huzuru ve değeri arttırmak amacıyla yıkıcı teknolojilere uyum sağlamak olarak ifade edilen dijital dönüşüm, günümüzde ulusal hükümetler, çok taraflı kuruluşlar ve endüstri dernekleri tarafından stratejik öngörü çalışmaları kapsamında uzun vadeli politikalarını oluştururken dikkate alınmaktadır.

Dijital Olgunluk Düzeyi Nedir?

Dijital olgunluk düzeyi, kurumların;

 • Birimler bazında dijital olgunluk seviyesini ölçen,
 • Dijital stratejisini,
 • Kurum kültürünün dijitale olan yakınlığını,
 • Kurum içi liderlerin dijital bakış açılarını
 • Çalışanların dijital yetkinliklerini değerlendiren,
 • Teknoloji dijital seviyesini,
 • Ürün ve proseslerde, organizasyon ve süreçlerde dijital uygulama seviyelerini

kurum bazında yedi boyutta ölçen bir hizmettir.

Dijital Dönüşüm nedir

Kurumdan alınan mevcut organizasyon şeması içinde görev ve pozisyonlar bazında birimler belirlenir. Derin mülakat tekniği ile görüşmeler yapılır.

Fraunhofer Enstitüsü dijital olgunluk düzeyi belirleme ölçek sorularına ek olarak kurumun içinde bulunduğu ülke, sektör ve Pazar kapsamında kuruma özgü soru setleri oluşturulur.

Yapılan görüşmeler sonucunda 0-5 değerlendirme seviyesi saptanarak kurumun bir üst seviyeye çıkarılmasına yönelik dijital stratejik planlaması yapılır.

Kurum bu çalışma kapsamında dijital olgunluk seviyesinde mevcut durum skorunu elde etmekle birlikte, birimler bazında aksiyon planları ve iyileştirme alanlarına ilişkin de detaylı bir analiz raporu alır.

Uygulama süreci kurum çalışan sayısına bağlı olarak değişir.

Kurumsal olgunluk düzeyi hakkında bilgi almak için önceki yazımıza göz atabilirsiniz.

Dijital Dönüşüme hazır mısınız? Dijital dönüşüm puanınızın hesaplanması için bize ulaşın.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul