Biyolojik Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi Çağrısı Açıldı

Horizon 2020 kapsamında 7. ve yılın son Biyolojik Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi çağrısı açıldı. Biyolojik Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi (BBI JU) çağrısı Avrupa’da sürdürülebilir biyo-temelli sanayi sektörünün geliştirilmesine yapılan yatırımı artırmayı amaçlamaktadır. Çağrı için son başvuru tarihi 3 Eylül 2020 olarak belirlendi. Bu çağrı tüm büyük işletmeler ve KOBİ’ler dahil araştırma kuruluşları, araştırma ve teknoloji kuruluşları, BBI JU faaliyetleri ile ilgilenen üniversiteler, dernekler ve diğer herhangi bir tüzel kişilerin başvurularına açıktır.

Toplam bütçesi 102 Milyon Avro olan BBI JU, Horizon 2020’de hızına hız kattı. 2014 yılında çıktığı serüveninden bu yana 37  ülkeden yaklaşık 1500 ekibe 600 Milyon Avro’luk fon sağladı. BBI JU endüstri odaklı olmasına rağmen girişim, araştırma organizasyonları ve yüksek öğretim kurumları BBI JU Projelerinde önemli bir rol oynamakta ve finansmanın yaklaşık% 30’unu oluşturmaktadır. Son dönemlerde yapılan bir çalışma şunu açıkca belirtiyor ki KOBİ’lerin katılımı, BBI JU’nun teknolojilerini büyütmek ve pazara erişmek için gerekli olduğunu açıkça göstermektedir o yüzden  % 41’lik bir kısmında KOBİ’ler tarafından oluşturulduğunu bilmek oldukça sevindirici. Yedinci çağrı yılına girerken, sektörün olgunlaştığını ve projelerimizin somut sonuçlar verdiğini gururla söyleyebiliriz. BBI JU’nun iki büyük olumlu etkisi, sektörler, bölgeler ve ülkelerdeki kilit paydaşların yeni değer zincirlerinin oluşturulmasına yönelik yapılandırıcı ve harekete geçirici etkisidir. BBI JU projelerinin  200’den fazla yeni sektörler arası arabağlantı kurması, 180 yeni biyo-tabanlı değer zinciri yaratması ve 36 yeni arabağlantı kurması bekleniyor.

Biyolojik Tabanlı Endüstriler İçin Stratejik Yönelim

BBI JU 2020 çağrısı kapsamı, biyokütle hammaddelerinin verimli tedarik edilmesinden biyolojik tabanlı ürünlerin pazara sürülmesine kadar geniş bir yelpazede şekillenen 16 konu başlığı 5 tane Araştırma ve Yenilik Aksiyonu (RIA), 7 tane Yenilik Aksiyonu (4 DEMO ve 3 FLAGSHIP olmak üzere) ve 4 tane de Koordinasyon ve Destek Aksiyonu (CSA) içermektedir.

16 başlığın altında sıralandığı 4 stratejik yönelim şu şekildedir.

  • Stratejik Yönelim 1 – BESLEME

Hem mevcut hem de yeni değer zincirlerini beslemek için sürdürülebilir biyokütle-hammadde tedarikinin teşvik edilmesi

  • Stratejik Yönelim 2 – SÜREÇ

Ar-ge-I ile bütünleşik biyorefineriler için verimli işlemlerin optimize edilmesi

  • Stratejik Yönelim 3 – ÜRÜNLER

Tanımlanan pazar uygulamaları için yenilikçi biyo tabanlı ürünler geliştirilmesi

  • Stratejik Yönelim 4 – PAZAR PAYI

Biyo tabanlı ürün ve uygulamaların pazar payını oluşturması ve hızlandırması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul