Avrupa Yeşil Mutabakat ile Sunulan Hizmet ve Kapasite

Avrupa Yeşil Mutabakat ile Sunulan Hizmet ve Kapasite

Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı ile sorunları çözmek için sunulan hizmet ve kapasiteler belirli başlıklar altında toplanmışlardır. Horizon 2020 kapsamındaki faaliyetler, iki temel konu üzerinde araştırma ve inovasyon hizmetlerinin sağlanmasına odaklanmaktadır. Bunlar; enerji depolama ve gelişmiş iklim /çevre gözlem ve izleme şeklindedir.

Enerji Depolama

Bilgi ve teknolojinin en üst seviyeye ilerleyerek artırmasını sağlaması için enerji depolama alanında Avrupalı araştırmacıların iyi bir araştırma yapılarına etkin, güçlü ve özelleştirilmiş erişime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu faaliyetin odak noktaları:

  • Avrupa ölçeğinde bir araya getirerek entegre etmek,
  • Bölgesel araştırma altyapılarındaki hem akademi hem de endüstriden kaynaklı Avrupalı ​​araştırmacılara açmak,
  • Araştırma ve bu araştırma için belirli ihtiyaçlara olan daha iyi daha uygun ve eksik hizmetleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kapsam içerisinde yer alan temiz enerji depolama teknolojilerinde Avrupa’nın liderliğini destekleyerek Avrupa’da bulunan en gelişmiş bilimsel altyapıya ve hizmetlere kesintisiz bir şekilde erişim sağlanması belirtilmektedir. Üstelik, gelişmekte olan endüstrilerin rekabet gücünü artırmayı desteklemektedir. Yenilikçi bir yaşam döngüsü yaklaşımı ile enerji depolama sistemlerinde ve ilgili malzemelerde yeni bir dönem başlatan araştırma ve yeniliği mümkün kılmayı hedeflemektedir. Etkinlikler, depolama teknolojilerinin performansı, güvenilirliği ve güvenliği ile ilgili konuları ele alarak katkı sağlamaktadır. Yaşam döngüsünü inceleyen stratejileri desteklemeye ait Avrupa girişimlerinin hedeflerine ulaşmasına destek vermektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakat ile Sunulan Hizmet ve Kapasite 2

Gelişmiş İklim ve Çevre Gözlemi

Avrupa araştırma altyapıları (ICOS, ACTRIS ve IAGOS), iklim değişikliği ve hava kirliliği konularında Avrupa politikalarını planlayarak geliştirmek için sunulan bilginin oluşmasına kaynak sağlayanlardan biri olmaktadır.  Atmosferde gerçekleşen karışık süreçlerin özellikle, uzun ömürlü sera gazlarının konsantrasyonunu ve akışını, kısa ömürlü atmosfer bileşenlerinin ve hava kirleticileri ile ilgili etkileşimlerinin gözlemleyerek kavranması hakkında vurgu yapmaktadır. İklim türlerini, hava tahminlerini, mevcut uyduları kalibre ederek, hava kirliliği tahminlerini kanıtlamak ya da kısıtlamak için kullanılan uzun vadeli ve yüksek kaliteli verileri sağlamaktadır. Yanı sıra, şehirler ve çevresi, sera gazı ve hava kirleticilerinin güçlü salıcılarından biridir. Nüfus yoğunluğunun yüksek olmaması sebebiyle birlikte bireylerin sağlığı üzerindeki etkisi çok yüksek olduğu belirtilmektedir. Hatta, sera gazlarının ve  nanopartiküllerin antropojenik emisyonlarını ölçmek için şehir ve çevrelerinde yerinde ölçümler eksik olduğu gözlenmektedir. Şehir ve çevresindeki sera gazlarının gözlemi için Avrupa araştırma altyapılarının iyileştirilmesi  ve özellikle, insan kaynaklı karbondioksit (CO2) emisyonlarını, şehirdeki sanayi siteleri ve ulaşım altyapıları gibi diğer büyük emisyon alanlarında geliştirmek hedeflenmektedir.

 

Avrupa Green Deal hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul