Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı

Horizon 2020 kapsamında European Green Deal – Yeşil Mutabakat çağrısı için Avrupa Birliği Komisyonu çalışmaktadır. Çağrı kapsamının Temmuz ayında netleştirilmesi beklenmektedir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula VON DER LEYEN’in yeni görevine gelişi ile oluşturulan inisiyatif kapsamında Avrupa Birliği (AB)’nin 2050 yılına kadar karbonsuz ekonomiye geçişinin tamamlanması hedeflenmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla Komisyon “Sürdürülebilir Avrupa Yatırım Planını yayınlamıştır. Plan kapsamında 2027 yılı sonuna kadar 1 Trilyon Avroluk AB bütçesinin sürdürülebilir yatırımlara ayrılması hedeflenmektedir. Horizon 2020 kapsamında açılacak son çağrı  olan  Green Deal çağrısı klasik Horizon 2020 çağrılarından farklı olarak hayata geçmeyi bekliyor. Green Deal çağrısı kapsamında desteklenen projelerden beklenen Topluma hızlı bir şekilde yansıyacak hızlı ve somut sonuçların elde edilmesidir. Bu kapsamda İnovasyon ve demonstrasyon odaklı çağrıların ağırlıklı olarak yer verilecektir.  Çağrı altında az sayıda başlık olması ile de etkisi büyük projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Kabul edilen projelerin 80 Milyon Euro kadar destek alma şansı olduğu düşünülüyor.

Komisyon tarafından topluma kısa sürede somut kazançlar sağlaması için belirlenen hedefler ;

 

 • AB’nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerini geliştirmesi
 • Temiz, ulaşılabilir ve güneş enerjisinin sağlanması
 • Toksinden arındırılmış bir çevre  için sıfır kirliliğin sağlanması
 • Çiftlikten sofraya stratejisi ile adil bir adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemi
 • İnşa ve yenileme çalışmalarının enerji ve kaynak verimli yollar ile yapılması
 • Ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması
 • Temiz ve döngüsel ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi
 • Sürdürülebilir ve akıllı mobiliteye geçişin hızlandırılması

En büyük hedefi ise  karbon salımını sıfıra indirmek olan European Green Deal çağrısı 2050 yılına kadar kademeli olarak bu hedefini gerçekleştirmek istiyor.  Eylül ayı ortalarında Horizon 2020 Komisyonu  tarafından Europen Green Deal çağrısının yayınlanması planlanıyor. Çağrıda 11 alt alanda toplamda 20 konu başlığı bulunmaktadır.

 

Yeşil Mutabakat Çağrı Alanları Neler?

 

 • İklim Değişikliği ile Mücadele
 • Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji
 • Temiz, döngüsel ekonomi için sanayi
 • Enerji ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar
 • Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik/ulaşım
 • Tarladan çatala (sofraya) tarım
 • Ekosistem ve Biyoçeşitlilik
 • Sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış çevre
 • Avrupa Araştırma Alt Yapılarına destek için bilginin güçlendirilmesi
 • Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa’ya geçiş için hazırlanması (bilgi, beceri)
 • Uluslararası İşbirliği

European Green Deal / Yeşil Mutabakat çağrısının Horizon 2020 projelerinden bir diğer farkı da Uluslararası İşbirliği başlığı altından Afrika ülkelerine odaklı çalışmalar gerçekleşmesi hedefleniyor. Horizon 2020 yedi yıllık serüvenini sonlandırıp yerini daha büyük hedeflerle Horizon Europe’a devrederken büyük bir kapanış yapacağa benziyor.

Green Deal başvuruları kapanmadan siz de hibelerden yararlanmak ister misiniz?

BİLGİ AL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul