AB Proje Kapsamı ve Metni Nasıl Yazılır?

AB Proje Kapsamı ve Metni Nasıl Yazılır

Bir önceki yazımızda Avrupa Birliği projelerinin nasıl hazırlanacağı konusunda değinmiştik. Şimdi ise AB proje kapsamı ve metni konularına değineceğiz.

 AB Proje Kapsamı Nasıl Yazılır?

Proje önerisi ile oluşturulan her bir projenin genel hedeflerinin ve kendine has özel amacı bulunmaktadır. Projenin hedefine ulaşması için birçok kapsamın yer alarak ilerlemesi gerekmektedir. Bundan dolayı, tasarlanan projenin olmazsa olmaz bir unsuru mutlaka faaliyet planının yer alması zorunludur. Faaliyet planı, proje kapsamında gerçekleşmektedir. Bu faaliyet planı çizelgesi, projede ilerleyen eylem ve iş planının her biri ayrı olarak sıra sıra yazılmasıyla gerçekleştirilen her bir görevin zaman ve süresiyle birlikte yazıldığı tablo şeklinde ifade edilmektedir.

Faaliyet taslağı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri ise eylem ve planların zamanı birbiri ile bağlantılı mı ya da faaliyetlerin devam ettirilmesi için hangi kaynaklara gereksinim olduğu gibi sorular sorularak dikkate alınması gerekmektedir. Tasarıdaki ilk adım, projenin başlangıç tarihi bütün temel ve alt faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda not edilmemektedir. Bunun dışında, eylem ve görevleri kimin yapacağı faaliyet planında belirtilerek yer alması istenmektedir. Görev dağılımı ve grup çalışması faaliyet planı içerisinde aktarılmış olmaktadır.

Belirtilen faaliyet çizelgesinde, 1. 2. ve 3. Ay olarak ifade edilen yerler tasarıdaki uygulama aylarını belirtmektedir.

Birbirine bağlı farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek olan aktiviteleri gösteren faaliyet planı çizelgesinde, yukarıda da belirtildiği üzere proje ekibi ve ofisi oluşturulmadan başlanılmadığını işaret etmektedir. Faaliyetlerin içerisinde yer alan iki faaliyet alanı olan eğitimlerle ilgili hazırlık kısmı, eğitim malzemelerinin düzenlenmesi ve kurs öğrencilerinin kararlaştırılması senkronize olarak sürdürülebilmektedir. Öğretime başlamadan önce kurs öğrencilerinin eğitime ait malzemelerinin bir bütün şeklinde planlanarak sonuçlanması gerekmektedir.

Bu bakış açısıyla oluşturulan proje kapsamı dahilinde projenin ayrıntılı bütün plan ve dikkatle hazırlanmasıyla başvuru formu gerçekleştirilmektedir.

AB Proje Metni Nasıl Yazılır?

Bütün detayların yer aldığı, proje fikri esnasında meydana gelebilecek neden-sonuç gibi bağlantılarının kapsamlı bir şekilde tanımlanarak çözümleneceği, hibe çağrısına ait ilişkiyi ve proje ait hedef grup ve misyonunun anlatılarak tanımlandığı belgedir.

Standart bir başvuru formu içerisinde proje ait kişiden cevaplanması beklenen soruları bir kurgu şekline getirerek cevaplaması beklenmektedir. Cevaplanması beklenen soruların düzeni değiştirilmeyerek, belirtilen soruları eksiksiz ve  çıkarılmadan dolu bir şekilde yapılması istenilmektedir.

Standart başvuru olarak nitelendirdiğimiz bu form iki bölümden oluşmaktadır.

  1. Proje Ön Teklifi (Başvuru Formu Bölüm A) /Kısıtlı teklif çağrısında
  2. Tam Başvuru Formu (Başvuru Formu Bölüm B)

Bir sonraki yazımızda bu bölümlerin hazırlanması konularına detaylı değineceğiz.

“AB projeleri nasıl yazılır?” başlıklı yazımızı okumak için linke tıklamanız yeterlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul