AB Projeleri Nasıl Hazırlanır?

AB Projeleri Nasıl Hazırlanır?

AB Projeleri nasıl hazırlanır konusuna değinmeden önce genel tanımlamalardan bahsetmek isteriz. Öncellikle proje; bireysel ya da grup olarak oluşturularak belirli bir zaman içerisinde hedeflere ulaşmak için hayata geçirilen faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. Proje gerçekleştirilirken çeşitli amaçlarla birlikte ortaya çıkmaktadır. Özellikle, soru sormayı, gözlem yapmayı ve araştırmayı uygulama haline getirmeyi amaçlar. Elde edilen araştırma sonrasında yapılan gözlem, meydana gelebilecek farklı sorun, fikir ve görüşleri açıklamada değerlendirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, yapısal, keşfedici öğrenme ve eleştirel düşünme yeteneklerini kazandırma etkileri yer almaktadır.  Proje çalışmasının bireye, iletişim becerilerinin gelişmesine, çeşitli konular arasında bağlantı ve ilişki kurabilme, problem çözücü yönünü ilerleterek yorum yapabilme özelliğinin oluşması üzerinde önemli kazanımları bulunmaktadır.

Bir fikri proje haline getirmek için atılacak olan adımlar:

  • Projenin temasını, ana fikrini belirmek
  • Yeterli bilgiye ulaşmak ve bir araya getirmek
  • Hipotezi doğrulamak için gerekli bilimsel yöntemleri saptamak
  • Deney yaparak sonuca ulaşmaya yaklaşmak ve elde edilen sonuçları not etmek
  • Belirli kural ve sıraya göre düzenlenerek yapılan rapor yazma
  • Projenin sergilenmesi

Avrupa Birliği aracılığı ile gerçekleştirilen Avrupa Birliği Projeleri, sosyal, kültürel, teknoloji, sağlık, eğitim, ekonomi ve politika alanlarındaki gelişimlerine yönelik proje faaliyetlerine dayanmaktadır. Tasarlanan projeler, Avrupa Birliği Komisyonu ile ilişkilidir. Avrupa Birliği, projeler kapsamında gereken maddi ve kredi desteği sağlamaktadır. Böylece, Avrupa Birliği’nin dış ilişkileri ve kültürler arası etkileşimi güçlendirmesi hedeflenmektedir. Avrupa Birliği’ne tam üyesi bulunan ve aday üye olarak yer alan ülkelerdeki bireyler, Avrupa Birliği Projelerini oluşturmaktadır. Bu projelerde yer almak isteyen bireylerin öncelikle, yasal işlem ve tekniklere hakim olması için proje yönetim eğitimi almaları gerekmektedir.

İlk olarak, AB projeleri nasıl hazırlanır sorusunun cevabından önce, proje konusunun belirlenerek seçilmesi gerekli olmaktadır. Eureka programı altında bulunan kümelere yapılacak projelerdeki amaç, içerisinde yer alan konunun sorun ve taleplere dayanarak bağlı olması gerekmektedir. Bu şekilde amaçlanan projedeki hedef, belirtilen ihtiyaç veya sorunların çözüme ulaştırılması yöneltilmektedir. Eureka kümeleri, Avrupa Birliği projesi nasıl yazılır, proje kapsamı nasıl olmalıdır, proje önerisi nasıl yazılır ve proje metni nasıl olmalıdır gibi sorulara cevap bulduğumuz yazıda proje hazırlama aşamalarını inceleyeceğiz.

  • İnceleme

Çok yönlü ve geniş kapsamlı durum analizi ve inceleme ile birlikte projedeki problemlere ait değerlendirmeler yapılması gerekli görülen noktalardan biridir. Proje sorununun temellerinde dikkat çeken, hassas ve enformasyon ihtiyacı olan istatistik sonucunda ortaya çıkan datalar, mevcut devlet politikaları, sosyal-kültürel bilgiler ve iktisat göstergeleri ele alınmaktadır. Hedef kitlenin açık ve direkt olarak belirlenmesi için paydaşların çözümlenmesinin önemine yapılmaktadır. Ayrıca, proje içerisinde yer alan sorun incelemesi kısmında problemin köküne bakılarak çözüme ulaştırması gerektirmektedir. Strateji analiz noktası sağlandığında ise projeye sahip kişinin görev ve amaçları, proje kapsamında uygulanacak çevrenin elverişli olma durumu, şirket ya da kuruluşların hacmi ve kaynakların yeterliliği gibi konular dikkat edilmelidir.

  • Fonlama

Avrupa Birliği projesi planlanırken, fonlama bölümü dikkate değer majör bölümden biridir. Planlanan projedeki amaç, hedefe ulaşmaktır. Projeyi amaca götüren hedefler arasında belirli bir düzeyde maddi bütçe kaynağının yer alması gerekmektedir. Avrupa Birliği, fon sağlayan kuruluşlardan birisidir. Avrupa Birliği’nin bu fon sağlayışı içerisinde yasal beklentileri yer almaktadır. Projenin kabul almasındaki en önemli ve geçerli eylem, gider belgesinin hesaplanmasına bağlı olmasıdır. Böylelikle, az maliyet ile analiz kısmına ulaşmak hedeflenmektedir.

  • Tasarlama

Hazırlanan Avrupa Birliği projelerindeki planlama kısmında gerekli iki nokta üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bunlar; faaliyet ve zaman planlamalarının yapılması göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Projedeki başlangıç ve bitiş tarihinin kesin ve net olarak ifade edilmesi ilişkili eylemlerin süreçlerin ne şekilde ilerleyeceği konusunda ele alınmaktadır. Gerekli olan taslak ve projelerin paralel yürütülmesi durumunda GANTT Şeması oluşturularak işlem sağlanmaktadır.

Devam yazısında proje kapsam kısmı ve proje metin kısımlarının nasıl yazılacağı konularına değineceğiz.

AB projeleri ile ilgili sormak ve öğrenmek istediğiniz herhangi bir konu ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul