Turquality Programı Nedir?

Turquality Programı Nedir

Turquality Programı Destek Programı

Günümüzde küreselleşme, hayatımızın her alanında etkisini gösteren çok boyutlu bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşimin karşılıklı bağlı olma tanımı ile ifade edilmektedir. 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleşen bu değişim, farklı kuvvet ve düzenlerin yıkılması sonucu oluşarak küreselleşme kavramına hız kazandırarak ortaya çıkmıştır. Küreselleşmeyi hızlandıran çeşitli etkenlerden söz edilmektedir. Bunlar; ekonomik çevredeki değişim, teknolojik çevredeki değişim, yasal ve politik değişim, demografik ve sosyo-kültürel çevredeki değişim olarak nitelendirilmektedir.

Mal, hizmet, fikir sahipliği, sermaye, teknoloji ve kültür gibi unsurların hızlı bir şekilde ülke sınırlarının dışına çıkarak, işletmeler için yeni bir pazar, yeni bir müşteri, yeni bir rakip ve yeni bir kültür şeklindeki değişimlerle birlikte sunulmaktadır. Yeni pazarlara açılma yolunda ihracatın arttırılması, kültürel değişimin ve paranın serbest dolaşımının sağlanması bütün ekonomiler için büyük önem arz etmektedir. Bu vizyonla, birçok ülkenin kendi devlet yapısında ihracatı arttıran, firmaları yurt dışı satışa ve iş geliştirmeye teşvik eden fon programlarının yürütmeye alındığını gözlemlemekteyiz. Türkiye de Ticaret Bakanlığı otoritesinde Türkiye’de yerleşik bulunan firmalara ihracatı özendirici, teşvik edici marka ve Turquality programını başlatmıştır.

Turquality Programı 2

 Turquality Nedir?

Devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality, Türk malı/hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla firmaların markalaşma hedeflerine katkı sağlamaktadır. Şirketlerin katma değerlerini arttırarak daha fazla pazar payı elde etmeleri için güçlü markalar oluşturulmasını teşvik etmektedir. Turquality; firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel şekilde destekleyerek bir markalaşma destek alanı olarak konumlandırılmaktadır. Turquality ile birlikte firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar tüm süreçleri içine alacak şekilde kapsamaktadır. Ayrıca, yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamaktadır. Turquality kapsamının hedefleri arasında avantajlı, olumlu bir Türk ürününün imaj ve algısını meydana getirmek, marka potansiyeli taşıyan ürünlerin dış pazardaki sunumlarını yapmak, Turquality programının faaliyet alanı içerisinde yeni bir akreditasyon sisteminin kurularak sağlanması, bütün iş süreçlerini kapsayacak şekilde Türk marka ve ürünleri teşvik etme, eğitim, danışmanlık ve koçluk gibi çeşitli hizmetleri küresel rekabet ortamında desteklemektedir.

Turquality Programı Kapsamında Desteklenen Konular Nelerdir?

  • Marka Tescil Desteği
  • Kalite Belgelendirme Desteği
  • Reklam ve Promosyon Desteği
  • Moda ve Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Desteği
  • Yurtdışı Departmanlar için Kira Desteği
  • Turquality Danışmanlık Desteği (Finansal değerleme, finansal ve vergi yapılandırma, operasyon kurulumu için finansal danışmanlık, hukuki danışmanlık, yazılım danışmanlığı, iş geliştirme ve yönetim danışmanlığı, pazarlama ve marka yönetim danışmanlıkları dahildir.)
Turquality Destek Programı 3

Turquality Programı desteklerinden yararlanmak için bizimle hemen iletişime geçin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul