Tohum Yatırım Seri A Yatırıma Nasıl Dönüşür?

Türkiye’de Tohum Yatırım Seri A Yatırıma Nasıl Dönüşür?

Startups.watch tarafından yalnızca öz sermaye fonları dikkate alınarak yapılan; Türkiye’de Tohum Yatırımların Seri A Yatırım Türüne Dönüşümü araştırmasında; 2012–2016 yılları arasındaki Seri A yatırıma geçiş oranları ve startup sayıları incelenmiştir.

Tohum_Yatırım3

Tohum yatırımlar 1M $ altındaki aşamaları kapsamaktadır ve çoğunlukla Melek yatırımcılar ve onların iletişim ağları tarafından yapılmıştır; Seri A ilk 1M $’dan yüksek yatırımlı girişim sermayesi turudur. Avrupa’daki tohum yatırımdan Seri A yatırımına ilerleyen startupların oranı %19’dur.

Türkiye’yi incelediğimizde ise 2012 yılından 2016 yılına kadar melek yatırımcılardan toplanan yatırımlar, startuplar oranlarının yüzdesinin sırasıyla %16.0, %11.1, %6.3, %7.0 ve %2.3 şeklinde olduğu görülmüştür. Buna karşılık Startup sayılarının 2012 yılından 2016 yılına kadar sırasıyla 25, 63, 48, 57 ve 86 şeklinde olduğu görülmüştür.

Yatırımdaki oranlar uzun vadede düşüş gösterirken startup sayıları artmıştır. Startup sayıları artarken melek yatırımcıların yatırım yapmamasının muhtemel nedenleri ise birden fazladır. Melek yatırımcıların Seri A yatırım alabilecek startup bulamaması, girişimcilerin, tohum yatırımdan sonra büyümekte zorlanmaları, Seri A yatırım kriterini başarmanın zorlu olması, Seri A yatırımlarına yatırılacak sermayelerin sayısının düşük olması, melek yatırımcıların paraları konusunda ellerinin sıkı olması — yatırım yapılan miktarların, şirketleri Seri A seviyesine çıkarma için yeterli olmaması başlıca nedenler arasında sıralanmaktadır.

Tohum_Yatırım2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul