Büyüme İçin Mentorluk: Teknik Tavsiye Kurulu

Teknik Tavsiye Kurulu son dönemlerde oldukça yaygın olan ancak tam olarak da görev ve sorumlulukları ile net olmayan bir kavram. Kısaca net bir ifade ile tanımlamak gerekirse, temelde şirketlere belirli konularda tavsiyelerde bulunmak amacıyla danışma işlevi gören bir organ olarak konumlandırılmaktadırlar. Bu kapsam ve amaçlar doğrultusunda mevcutta iş birliği içerisinde bulunduğu şirketi izler ve tavsiyelerde bulunur, güvenilirliği sağlayarak yeni ve önemli bağlantıların firmaya kazanımını sağlar. Kurulda yer alan farklı üyeler sayesinde şirket için çok çeşitli ve kapsayıcı yetkinliklerin olduğu bu organ, şirketler için son derece büyük bir öneme sahip olmaya her geçen gün daha fazla devam etmektedir. Bu nedenle firmanın Üst Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu arasında sağlam bir iletişim alt yapısının olması ise büyük önem arz eder. Ancak, danışma kurulu üyelerinin tam zamanlı bir kurul üyesi olmadıklarını, dolayısıyla zamanlarının bir kısmını mevcutta bulundukları firma ile ortak olarak kararlaştırmış oldukları spesifik bir konu ya da konular hakkında düşünmeye ayırdığını unutmamak gerekir.

Resmi yönetim kurullarının yasal olarak tanımlanmış sorumlulukları olmasına rağmen, danışma kurulları Şirketler Yasası veya kurumsal yönetim kuralları kapsamında düzenlenmemiştir. Danışma kurulları tavsiyede bulunur. Resmi bir kurul gibi kararlar almazlar.

Danışma Kurulunda sektörden belirli bir uzmanlık alanında son derece ileri seviyede yer alan ve network ağı açısından geniş bir çevreye sahip olan kişilerin bir araya getirilmesi, kaynak ihtiyacı olduğunda ekstra güvenilirlik sağlama olanağını da desteklemektedir. Danışma Kurulunun güçlü bir alt yapı ve geçmiş yetkinlik tecrübelerine sahip olması yatırımcı algısını da olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür. Her kurul üyesinin tavsiye, bağlantılar ve güvenilirlik yoluyla firmalara değer yaratması beklenmektedir. Bu nedenle, dikkat edilmesi gereken bir husus firmaların danışma kurulu üyeleri için seçimler yaparken yalnızca firmanın üzerinde gerçekten kaldıraç etkisi yaratacak üyeleri seçmelerinin gerekliliğidir.

Şirket kültürü ile birlikte yönetim ekibi, şirketteki en önemli başarı faktörlerinden biridir. Kurucular bir şirketi yönetmek için çok fazla deneyime ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple daha önce bu pozisyonda çalışan birini kurula dahil etmek faydalı olacaktır. Profesyonel geçmişinde bu pozisyonda çalışmış biri daha hızlı karar verebilir ve müşterilerle daha iyi etkileşim kurabilir. Bu nedenle hem belirli alanlarda hem de genel olarak şirketin nasıl daha hızlı büyüyeceği konusunda deneyime sahip bir danışma kuruluna ihtiyaç vardır. Deneyimli ve eksiksiz bir danışma kurulu, firmaların değerine olumlu etki yapacaktır. Bu noktada zamanlamanın da önemini göz ardı etmemek gerekir. İş konsepti kendini kanıtladığında ve bu konsept mevcut düzende uygulamaya alında, danışma kurulunu firma bünyesine dahil etmek çok daha verimli sonuçlar sağlayacaktır. Eksik ve belirsizliklerin olduğu bir düzene yeni bir yapının dahil edilmesi, iyileştirme beklentilerine yanıt vermemekle birlikte, birçok koşulda daha büyük düzen karmaşaları ve başarısızlık senaryolarına da sebebiyet verebilir. Her şirketin kendi özel koşullarına ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyması için danışma kurulunun görev ve sorumluluklarının bu sebeple net bir çerçeve ile belirlemesi gerekecektir. Aynı zamanda belirlenmiş olan bu görev ve sorumlulukların yanında hedeflenen çıktıların da gerçekçi koşullarla belirlenmesi önemlidir.

 

Danışma kurulu üyelerinin başlıca sorumlukları iş, pazar ve endüstri trendleri hakkında bir anlayış geliştirmek ve yöneticiler tarafından gündeme getirilen konularda tavsiye sağlamaktır. Buna ek olarak yeni iş fikirlerinin keşfedilmesini teşvik eder ve desteklerler. Aslında bu yönüyle danışma kurulu üyeleri yöneticiler için bir kaynak görevi üstlenir.

Her şirket, ‘KOBİ büyüme yolculuğunun’ farklı bir aşamasında olacaktır. Peki, işletme sahibi veya yönetici hangi noktada bir danışma kurulunun güçlü bir kaynak olabileceğinin farkına varır? Bir danışma kurulu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda senaryoda değerli bir kaynak olduğunu kanıtlayabilir:

  • Hızlı büyüme yaşayan bir şirket
  • Fon toplaması gereken bir şirket
  • Stratejik ortaklıklar kurmak isteyen bir şirket
  • Yeni pazarlara, ürünlere veya coğrafyaya girmek de dahil olmak üzere önemli kararlar ve/veya yön değişiklikleriyle karşı karşıya olan bir şirket
  • Profesyonel yöneticileri içeren daha resmi yapılar kuran bir şirket
  • Veraset sorunlarıyla ilgilenen bir şirket
  • İşletmedeki gelişim aşamalarını yöneten ve personel gelişimine yardımcı olan bir şirket
  • Diğer hissedarlarla zorluklarla karşılaşan bir şirket
  • İşin her alanında stratejik konuşma düzeyini yükseltmek isteyen bir şirket
  • Belirli teknik ve işlevsel sorunları olan bir şirket

 

PMO Partners, çözüm ortağınız olarak doğru stratejilerin uygulanması ve yeni iş modellerinin gelişmesini desteklemektedir. Rekabet ederken ayakta kalmanıza ve işinizi daha verimli hale getirecek entegre stratejiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul