SMART EUREKA 6. Çağrısı 1 Aralık 2022 Tarihinde Açılmıştır! 

İleri Üretim Teknolojileri alanında esnek ve endüstri odaklı bir EUREKA Küme Programı olan SMART, uluslararası iş birlikleri kurulmasını sağlayarak global pazara sunulacak ürünlerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemektedir.  

1 Aralık 2022 tarihinde Proje Çerçevesi günü ile açılmış olan SMART EUREKA Çağrısı, 3 aşamalı bir başvuru sürecine sahiptir. İlk aşama başvurusu son başvuru tarihi 30 Ocak 2023’tür. Bu tarihe kadar, SMART EUREKA 6. Çağrısına başvuru yapmak isteyen organizasyonlar, uluslararası bir konsorsiyuma dahil olarak, SMART EUREKA Platformunda sunulmuş proje başvuru şablonu kullanılarak hazırlanır ve SMART EUREKA Portalı üzerinden uluslararası konsorsiyum lideri tarafından başvuru teslim edilir. İlk aşama sonuçları 14 Mart 2023 tarihinde açıklanacak, başarılı olan konsorsiyumlar, 3 Mayıs 2023 son başvuru tarihi olacak şekilde detaylı proje başvuru dokümanı hazırlayacak ve SMART EUREKA Portalı üzerinden teslim edecektir. Etiket almaya hak kazanan proje başvuruları EUREKA SMART kümesi tarafından 20 Haziran 2023 tarihinde duyurulacak ve başarılı konsorsiyumlar ulusal başvuru süreçlerine başlayacaktır.  

İleri Üretim Teknolojileri, sürdürülebilir bir küresel kalkınmanın, rekabet edebilirlik gücünü elde tutarak, sağlanması için hayati bir sektördür. İleri Üretim Teknolojileri sektörünün Avrupa için kritik bir öneme sahip olmasının nedenlerinden başlıcaları; sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması, istihdam ve istihdam kalitesinin artırılmasına kilit bir kolaylaştırıcı olması ve siyasi gündemde önemli bir ajanda olması olarak belirtilebilir. Avrupa refah seviyesinin korunması ve dahi artırılması için İleri Üretim Teknolojileri kritik önem taşımaktadır.  

İleri Üretim Teknolojileri odağında gerçekleştirilecek olan Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının uluslararası boyutta gerçekleştirilmesi ve SMART EUREKA tarafından desteklenerek hayata geçirilecek olan projeler kapsamında ortaya çıkartılacak olan ürünün hızlıca global pazara sunulması, ana isterlerdendir. SMART Kümesi, proje fikrini sunacak olan konsorsiyumların Avrupa ve SMART EUREKA katılımcı ülkeleri arasında dengeli coğrafi dağılımı temsil etmeleri, KOBİ’ler başta olmak üzere büyük ölçekli sanayi kuruluşları, üniversiteler ve araştırma merkezleri gibi Ar-Ge ve İnovasyon odaklı organizasyonların dahil olmalarını talep etmektedir.  

SMART EUREKA 6. Çağrısı odak alanları aşağıdaki şekildedir;  

 • Gelişmiş Üretim Süreçleri 
 • Akıllı ve Uyarlanabilir Üretim Sistemleri 
 • Kişi-Makine İş birliği
 • Sürdürülebilir Üretim 
 • Dijital, Sanal ve Verimli Şirketler 
 • Müşteri Odaklı Üretim 

Belirtilen alanlarda hızlıca global pazarlara sunulabilecek çözüm ve teknolojileri uluslararası partnerleriniz ile geliştirmek ve bu Ar-Ge çalışmalarını hayata geçirirken Ar-Ge ve İnovasyon desteklerinden faydalanmak istiyorsanız, büyük ölçekli kuruluşlar %60, KOBİ’ler %75 oranında hibe destek alabilirler. 

İleri Üretim Teknolojileri alanında, uluslararası pazara sunulmak üzere proje fikirlerinizi SMART EUREKA Portalında yayınlayarak uluslararası konsorsiyumunuzu kurabilir, başvuru yapacak olan projelerde partner olarak yer almak için proje fikrini yayınlayan uluslararası konsorsiyum liderleri ile temas kurabilirsiniz.  

SMART EUREKA başvurularınız için kısa bir kontrol listesi; 

 1. Uluslararası konsorsiyuma dahil oldum mu?  
 1. Proje partneri olarak rol ve sorumluluklarımı belirleyip uluslararası konsorsiyum ile el sıkıştım mı? 
 1. SMART EUREKA tarafından sunulan şablon üzerinde uluslararası konsorsiyum ile proje çerçevem üzerinde çalışmaya başladım mı?  
 1. Yaklaşık bütçe ve efor tahminimi tamamladım mı?  
 1. SMART EUREKA portal kayıtlarım tamam mı? 

Konsorsiyum liderleri ile temaslar kurmak ve başvuru sürecinizi planlamak, Proje teklifinizi oluşturmak ve başarılı bir proje başvurusunda bulunmak amacı ile PMO Partners desteklerinden faydalanmak için bizimle temas edebilirsiniz.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul