Horizon 2020 IT & Dijital Dönüşüm Projeleri

Dijital Dönüşüm Projeleri

Enformasyon Teknolojileri ve IT alanında gerçekleştirilen gelişmelere bir önceki yazımızda yer vermiştik. Peki, sonuna geldiğimiz Horizon 2020 sürecinde, neler yaşandı, IT alanında yapılan çalışmalar nelerdi, ne kadar destek sağlandı?

Horizon 2020’de Araştırma ve İnovasyon

Bir çok projenin farklı alanlarda destek bulduğu 2014 ve 2019 yılları arasında, Enformasyon Teknolojileri alanlarında 3.500’den fazla projeye sağlanan AB finansmanı yaklaşık olarak 11,4 milyar Euro oldu. Sadece 2019 yılında ise 400 proje için yaklaşık 2,2 milyar Euro’luk AB finansman desteği sağlandı.

Verilere bakıldığında elde edilen sonuç, sağlanan desteklerin çoğunun endüstriyel yol haritalarında yapılan gelişmeler doğrultusunda olduğu yönündedir. Bunlar ivmelenme sürecinde yenilik sağlayan alanlar ve yine IT alanında gerçekleştirilen jenerik Ar-Ge faaliyetlerini kapsamaktadır. Göstergelerden yola çıkarak, sağlanan proje desteklerinin hedef konularının endüstriyel liderlik taşıyabilme potansiyelinin ön planda olması gerektiği sonucuna ulaşmak mümkün. Sadece bu kapsamda sağlanan destek yaklaşık 5,8 milyar Euro. Yani AB’nin genel IT alanında ilgili projeler için sağlamış olduğu tüm finansmanın dahi yarısından fazla. Alt başlıklarına ayrıldığında ise mikro ve nano elektronik teknolojiler, yeni nesil teknoloji, internet ve içerik teknolojileri ile bilgi yönetim alanlarındaki teknolojiler bu alandaki finansmanın 2 milyar Euro’suna sahip.

400

Proje

2,2 Milyar €

AB Finansman Desteği

*2019 yılı IT alanında destek miktarı.

Horizon 2020 IT & Dijital Dönüşüm Projeleri 3

Uygulama odaklı Ar-Ge’yi çok disiplinli bir bakış açısı ile alan ve özellikle toplumsal zorluklar kapsamında gerçekleştirilen IT projelerine sağlanan destek dikkat çekici. Toplumsal zorlukları ise yedi başlık altında toplayarak daha açıklayıcı hale getirmek mümkün. Bunlar özellikle sağlık ve refah olmak üzere, temiz ve verimli enerji, akıllı ulaşım, kapsayıcı ve yenilikçi toplumlar, güvenlik ve özgür olarak özetlenebilir. Üst sırayı çeken endüstriyel liderlik taşıyan projele desteklerini takip eden toplumsal zorluk başlığı, AB finansmanının yaklaşık 3,2 milyar Eurosu ile destek görmüştür. Bu alana olan destek ise IT projeleri kapsamında sağlanan toplam desteğin %17’sini oluşturmakta. Bunların özelinde ise “güvenli, temiz ve verimli enerji” alanı için yaklaşık 1 milyar Euro ile “ sağlık, demografik değişim ve refah” alanı için yaklaşık 790 milyon Euro destek bu başlığın öne çıkan kırılımlarını oluşturmakta.

Verilerin de gösterdiği gibi internet alt yapısına dayanan tüm sektörlerin dijitalleşme süreçleri bununla birlikte gelecek ve gelişen teknnolojiler, radikal olarak inovatif teknolojik olasıkları ve bilgi işleme teknolojilerinin katkıları ile ortaya çıkacak. Bunlar da, bu amaçla gerçekleştirilecek olan araştırma ve geliştirmelerin her geçen gün daha fazla destekleneceğini ifade ediyor. Horizon 2020 sürecinde ise bu durumu destekleyen en önemli faktör proje dağılımları ve faaliyet türlerine göre IT projelerine sağlanan finansman desteğinin, Araştırma ve Yenilik Faaliyetleri (Ar-Ge’ler) bacağında en büyük payı oluşturuyor olması. 2014 ve 2019 yılları arasında, bu kapsamda olan ilgili projeler için toplam AB finansman desteğinin 5,8 milyar Euro’su Ar-Ge faaliyetleri aracılığı ile sağlanmıştır. İnovasyona yönelik olan projeler ise toplam AB finansmanının 3,5 milyar Euro’su ile destek görmüştür.

Horizon 2020 için bu kapsamda desteklenen diğer başlıklara değinmek de doğru olacaktır.

  • ECSEL Ortak Girişimi (Electronics Components and Systems for European Leadership – ECSEL) için 2014-2019 yılları arasında yaklaşık 622 milyon Euro
  • KOBİ projeleri için 512 milyon Euro
  • Koordinasyon ve Destek Eylemleri (CSA) için 371 milyon Euro destek sağlanmıştır.

Bunlar dışında da Ön Ticari Tedarik (PCP), ÜFE ve ERA-NET eylemleri ise diğer destek kapsamı altında olan alanlardır.

Horizon 2020 projelerinin coğrafi dağılımlarındaki farklılıklar ve teknoloji trendlerinin yine bu kapsamlarda farklılaşması ise elde edilen verilerin diğer sonuçları arasındadır.

Horizon 2020 verileri hakkında daha fazla bilgi almak için H2020 Verileri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul