E-Turquality Bilişimin Yıldızları Destek Programı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

E-Turquality Bilişimin Yıldızları Programı, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan şirketlerin 5447 sayılı karar çerçevesinde uluslararası pazarda rekabet avantajı kazanmasın amaçlar. E-Turquality Bilişimin Yıldızları Programının hedefi, firmaların kurumsal kapasitelerini güçlendirme, ürün ve hizmetlerini yurt dışında tanıtma, pazarlama, tutundurma ve markalaşması için gerekli faaliyetleri destekleyen teşvik ve desteklerin sağlanmasıdır.

5447 sayılı karar çerçevesinde E-Turquality Bilişimin Yıldızları Programı aşağıdaki üç ana amaca hizmet edecektir;

 • Bilişim ve alt sektörlerdeki girişimlerin gelişimini sağlamak
 • İnovasyonu teşvik etmek
 • Uluslararası pazarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşmasını sağlamak

Başvurudan Yararlanacak Bilişim ve Alt Sektörleri Nelerdir?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Karar kapsamında yer alan bilişim ve alt sektörlerde faaliyet gösteren, Destek Yönetim Sistemine kaydolan, Bakanlığın belirlemiş olduğu belge ve bilgileri sağlayabilen ve daha önce belirtilen sektörlerde satışa hazır ticarileşmiş hizmet ürünlerinin bulunması gereklidir. Yönetim Danışmanlık firmaları, ön başvuru aşamasını geçen firmaları aşağıda belirtilen konular özelinde denetleyeceklerdir.

 • Şirket Vizyonu
 • Ürün ve/veya Hizmetleri
 • Strateji yönetimi ve kurumsal yetkinlikleri
 • Finansal yönetiminin ve performansı
 • Operasyon yönetimi
 • Pazarlama, satış ve marka Yönetimin becerileri
 • Yönetişim
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Bilgi teknolojileri ve dijitalleşme becerileri
 • Uluslararasılaşma ve unicorn olma potansiyeli

Sizi Bir Adım Öne Geçirir…

Denetim raporundaki puana ek olarak aşağıdaki kriterlere sahip şirketler ilave puan eklenerek öncelik verilmektedir;

 • Serbest Bölge/İhtisas Serbest Bölgesi’nde yer alan şirketler
 • TÜBİTAK-TEYDEP programını başarılı bir şekilde tamamlayan şirketler
 • Marka tescil belgesine sahip şirketler
 • Hizmet/Ürün tescil belgesine sahip şirketler
 • Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ne sahip şirketler
 • Devlet Malzeme Ofisi Kataloğunda ürünü / hizmeti bulunan şirketler

Destek Kalemleri, Oranları ve Üst Limitleri Nelerdir?

Program kapsamına alındıktan sonra yapılacak harcamalar ve değerlendirmeler sonucunda Bakanlık tarafından desteklenecek üst limitler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

PMO PARTNERS ile bilişimin yıldızı olma süreçleri nelerdir?

 1. Şirketinizi Değerlendirme, Karar Verme ve Planlama
 • Birimler ile toplantılar gerçekleştirilir.
 • Mevcut durum raporu hazırlanır.
 • İyileştirilmesi gereken noktalar Yönetime aktarılır. Eğer iyileştirilmesi gereken nokta başarısızlığa götürecekse başvurunun ötelenmesi önerilir.
 • İyileştirme adımları için planlama yapılır.
 • Olumlu sonuç için firmaya öneriler doğrultusunda gerekli adımlar gerçekleştirilir.
 1. E-Turquality Bilişimin Yıldızları Hazırlık Süreçleri
 • Firma birimlerinde iyileştirme adımları aktarılır ve düzenli toplantılar düzenlenerek iyileşmeler incelenir.
 • Denetim süreci için birimlerin sunumları hazırlanır.
 • Sunum hazırlığı ve sunumu için sunucuya destek verilir.
 • Denetimde tahmini gelebilecek sorular hazırlanır ve sunucuya gerçek zamanlı simülasyon sağlanır.
 1. Başvuru ve Denetim Süreçleri
 • Başvuru aşamasındaki evrakların takibi ve firmanızdaki yetkililer ile düzenlenmesi
 • Ticaret Bakanlığı ile olası görüşmelerin organize ve koordine edilmesi
 • Talep edilen belge olması durumunda desteklerin sağlanması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul