AVRUPA’NIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE İLGİLİ YATIRIMLARI VE İSTATİSTİKLERİ

AB Fon Programları, sürdürülebilirliği desteklemek, çevresel etkileri azaltmak, ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve toplumsal adaleti sağlamak amacıyla şekillendirilmiş önemli araçlardır. Bu fon programları, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek çeşitli sektörlerde projelere mali destek sağlayarak AB’nin bu alandaki hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

Avrupa Komisyonu, çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atmıştır. Örneğin, Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı çerçevesinde, araştırma ve inovasyon projeleri aracılığıyla çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve doğal kaynakların etkili kullanımı gibi konularda destek sağlanmaktadır. L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE) Programı ise çevre ve iklim politikalarının uygulanmasını amaçlayarak, AB’nin bu alandaki taahhütlerini yerine getirmeye odaklanmaktadır. Ayrıca, Avrupa Komisyonu projelerin çevresel fayda etkilerini değerlendirmekte ve kabul edilen projelerin sürdürülebilirlik katkılarını gözetmektedir.

Ekonomik sürdürülebilirlik perspektifinde, AB Fon Programları işletmelerin ve endüstrilerin daha yeşil ve verimli hale gelmesini teşvik etmektedir. Bu programlar, çeşitli sektörlerdeki girişimcilere finansman sağlayarak ekonomik büyümeyi desteklerken, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve döngüsel ekonomi gibi konularda da projelere destek sunmaktadır. AB’nin projelere fon sağlaması için yazılan projelerin sürdürülebilirlik katkısını vurgulaması önemlidir. Günümüzde neredeyse yayınlanan her çağrıda çevresel etkiyi Avrupa Komisyonu görmek istemektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşmak için Avrupa Komisyonu çevresel sürdürülebilirliğe düzenli olarak yatırımlar yapmaktadır;

Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar

2022 yılında AB Komisyonu, çevre koruma hizmetleri için 69 milyar avro yatırım yapmıştır. Bu yatırımların büyük bir kısmı atık su ve atık yönetimi hizmetlerine yatırım yapmıştır.

Çevre korumaya yönelik toplam yatırımların %44’ü atık su yönetimine, %25,7’si atık yönetimine, %10,5’i havanın korunmasına, %7,8’i radyasyona karşı mücadeleye, çevre alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle genel çevre idaresine, %6’sı toprak ve yeraltı suyunun korunmasına, %4,4’ü biyolojik çeşitlilik ve peyzajın korunmasına ve geri kalan %1,6’sı gürültünün azaltılmasına ayrılmıştır.

Çevresel Koruma Yatırımları

Environmental Protection Expenditure Accounts (EPEA) yatırımları, çevresel zararın önlenmesi ve sınırlanması amacıyla yapılan yatırımları ifade etmektedir. İmalat sektörü, EPEA yatırımlarının %36’sını oluşturarak çevresel sürdürülebilirlik için teknolojik iyileştirmeler ve çevre dostu uygulamalara yatırım yapmaktadır. Diğer iş sektörleri arasında elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarik sektörü ile su toplama, arıtma sektörü önemli paylara sahiptir. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise EPEA yatırımlarının %2’sini oluşturmuştur. Bu yatırımlar, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından değerlidir ve gelecekte daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için katkı sağlamaktadır.

Kaynak:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_protection_expenditure_accounts#Environmental_protection_investments

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul