Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC)

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC)

EIC (Avrupa İnovasyon Konseyi / European Innovation Council), Horizon Avrupa’nın bir parçası olan yepyeni, iddialı ve yenilikçi girişimdir. Program, ekonomik büyümeyi tetikleyebilecek, yeni pazarları şekillendirebilecek, güçlendirebilecek ve mevcut pazarları değiştirebilecek yeni ürün ve hizmetlerin finanse edilmesine ve desteklenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda da Avrupa’da çığır açan teknolojileri ve yıkıcı yenilikleri geliştirmeyi ve büyütmeyi hedefliyor. Herhangi bir alanda geliştirilmiş olan tüm yenilikçi projelere açık olan program, aynı zamanda Avrupa’nın yüksek potansiyelli yatırımcıları için de oldukça rekabetçi bir ortam oluşturuyor. Avrupa İnovasyon Konseyi Kurulu ise girişimcilerden, yatırımcılardan, araştırmacılardan ve daha fazlasından oluşuyor.

2021-2027 dönemi için programın belirlemiş olduğu bütçesi 10 milyar Euro olacak. Bu bütçe ise, Pathfinder, Transition ve Accelerator olarak adlandırılan üç farklı finansman programına bölünecektir. Ayrıca program kapsamında tüm bu atılımlar ve projeler için vizyon geliştirme, portföylerin yönetimi ve ekosistemler arasında bağlantı sağlanması konusunda yönlendirmeler sağlayacak olan Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Program Yöneticileri bulunacaktır. Aynı zamanda bu yöneticiler, proaktif yönetim, yol haritaları oluşturulması, incelemeler, yeniden yönlendirme ve daha bir çok konuda da yardımcı olacak ve destek sağlayacaktır.

EIC Avrupa İnovasyon Konseyi Finansman Programları

EIC Pathfinder, ürünlerin veya şirketlerin erken aşamalarında geliştirdikleri, teknolojide çığır açan araştırmalara yönelik bilimsel çalışmalarını destekleyecektir. Projenin değerlendirilme süreci ise bağımsız değerlendirme metodu ile gerçekleştirilecektir.  Bu metoda göre değerlendirmeler yapılırken, ağırlıklı kriterler ve eşik değerlere bağlı olarak uzmanlar tarafından değerlendirilir, puanlandırılır ve sıralanır.

EIC Transition, projelerin deneysel aşamalarının ötesine geçmek isteyen inovasyon faaliyetlerini destekleyecektir. Proje tasarıları, ilk olarak kriterlerine ve eşik değerlere bağlı olarak uzaktan değerlendirilecek ve puanlandırılacak. Daha sonra ise, ilk aşamadaki değerlendirmeler sonucunda en yüksek sıralamada yer alan adaylar yüz yüze mülakata davet edilecek. Jüri tarafından değerlendirmesi yapılan mülakatlar ise “devam edebilir” ya da “devam edemez” şeklinde olan ikili kararlandırma sistemi sonuçlandırılacaktır.

EIC Accelerator, Start-up’lar ve KOBİ’ler tarafından geliştirilecek olan yüksek riskli / yüksek kazançlı yenilikleri destekleyecektir. Başvuru yapacak olan Start-up’lar ve KOBİ’lerden beklenen ise pazara girmelerini, mevcut ölçeklerini büyütmelerini sağlayacak ya da yeni pazarlar ya da mevcut pazarlarda denge değişimleri yaratacak yönde geliştirilecek yenilikçilik faaliyetleri gerçekleştirmeleridir. Proje tasarıları ise uzaktan ve yüz yüze mülakat şeklinde iki aşamada gerçekleştirilecektir. Her iki aşama için de jüri tarafından yapılacak olan değerlendirmeler, “devam edebilir” ya da “devam edemez” şeklinde ikili kararlandırma sistemi sonuçlandırılacaktır.

Sizin için en uygun EIC programı nedir?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul