AB Proje Başvuru Formu Nasıl Hazırlanır?

AB Proje Başvuru Formu Nasıl Hazırlanır

Bir önceki yazımızda AB proje ön teklifi ve dikkat edilmesi konulardan bahsetmiştik. Bu yazımızda standart başvuru formu içinde yer alan ikinci bölüm olan B kısmı, Eureka Kümeleri, AB Proje Başvuru Formu detaylarına değineceğiz.

AB Proje Başvuru Formu Hazırlanması

Proje başvuru formunda yer alması gereken noktalar; projenin tanımlanmasına ek olarak, proje ile ilgili geniş ve kapsamlı bilgilerin ele alınması, projenin mali programı, mantıksal çerçeve, eylem ve görev planı, projeye başvuran kişi, ortakları ve hissedar-katkıda bulunan kimseler hakkında bilgilerin olması gerekmektedir.

1.Proje Hakkında Genel Bilgi

Başvurulan hibe programında, ilk olarak, referans numarası ve ismi, başvuru sahibinin ismi yer alırken, başvuru numarasıyla birlikte sunulan projenin adı, projenin uygulama yeri ve hangi lot ya da herhangi bir lot içeriyorsa başvurulduğu kısım ifade edilmesi gerekmektedir.

Dikkat edilecek nokta:  Yukarıda belirtilen proje başvuru numarası, projenin ön teklifi tanıtıldığı zamanki sözleşme yetkili makamın verdiği numara şeklinde tanımlanmaktadır. Bu verilen numara ile proje ön tekliflerinin değerlendirilerek ve daha sonrasında  tam başvuru yapmaya hak kazanan başvuru sahiplerine bildirilmesi ifade edilmektedir.

2.Proje

Projenin bütün detay ve geniş kapsamıyla açıklanarak anlatıldığı bölüm olarak belirtilmektedir.

  • Proje bütçesi, sözleşme makamından talep edilecek miktar ve beklenen diğer fon kaynakları

Projenin bütçesi ve istenilecek olan miktar Avro olarak belirtilen bölümdür. Proje bütçesi için hibe rehberinin ilave edilen kısmında bulunan bütçe formatı kullanılması gerekmektedir. Bu belirtilen biçimde;  üç temel bölümü esas alan bütçe, gider gerekçeleri ve beklenen fon kaynaklarından oluşmaktadır.

  • Projenin Tanımlanması

     Projenin sorununa katkı sağlaması için gerekli olan sorun tanımlanması gerekmektedir. Bunlar; istatistiksel veriler ve konuyla ilgili yapılmış araştırmaların sonuçlarıyla birlikte desteklenerek açıklanmalıdır. Projenin hedef kitlesi belirlenerek, hedef grubun sorunlarını nasıl çözüme kavuşturacağı geniş kapsamlı kurgulanması ifade edilmektedir. Proje içerisinde yer alacak her bir eylem ve görevin uygulanmasında aktif rol oynayacak aktörlerin görevleri/katkıları açıkça belirtilmelidir. Eylemler projenin geneli ile birlikte değerlendirildiğinde amaç, hedef grup, fayda sağlayan kişiler ve proje sonlandığında ulaşılması beklenen sonuçlarla birlikte bir bütünü ifade ederek gösterilmelidir. Böylece, anlatılan bu hususlar çerçevesinde anlatılacak olan belirtmeler 14 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.

  • Metodoloji

Projenin nasıl yürütüleceğinin anlatıldığı bu bölümde proje aktivitelerinin yürütülmesi konusunda ve öne sürülecek yöntem ve uygulamaların gerekçeleriyle birlikte anlatılması beklenmektedir.

Projedeki aşamalar:

Proje yürütülürken projenin iç ve dış değerlendirmesinin kişiler tarafından belirlenmesi

Proje içerisinde yer alan oyuncuların rol tanımlarını yapılmasına ne zaman katılacakları ve nedenleriyle birlikte belirtilmesi

Proje kapsamındaki kişiler ve görevlerinin tanıtımının yapılması

Araç, malzeme ve hizmetlerin gösterilmesi

Projeler faaliyet alanları hakkındaki düşünce ve görüşleri

Faaliyetlerin uygulanması yönelik projenin ve AB’nin görünürlüğü konularına dikkat çekilmesi istenmektedir.

  • Süre ve Faaliyet Planı

Projenin süresi ay olarak belirtilerek yapılan açıklamalar 4 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Özellikle, proje zamanı ifade edilirken açıklanan hibe rehberindeki proje uygulama zamanındaki süreyi geçmemeli ya da alt bir sırada kalmamalıdır.

Faaliyet planı da detaylı bir şekilde belirtilerek başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

  • Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik bölümünde proje uygulama süresi bitirildikten sonra ortaya çıkan çözümlerin nasıl genişletileceğine yönelik bildirmeler yer almaktadır. İfade edilen açıklamalar ve yöneltmeler şeklinde belirtilerek 3 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. İlk olarak, projenin şimdiki durumu belirtilirken, etkileri, tehlikeleri ve tehlikelere yönelik planlanan önlemler ve var ise projenin gerçekleşmesi için gerekli ön koşullar tamamlanmalıdır.

  • Mantıksal Çerçeve

Hibe paketi içerisinde bulunan ve proje teklifinin en önemli ve proje tasarımını belirleyici dokümanlarından biri olup proje sahiplerinin özenli ve detaylı bir şekilde doldurması gerektiği bölümdür. Projenin başarısını ölçmek ve izlemek gibi nitelikleri taşıyan bu mantıksal çerçeve dokümanı, projenin onaylanması takdirde sözleşme eklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşme haline gelen her doküman bir taahhüt olmaktadır. Ve bu taahhütler de proje sahibini bağlayarak birleştirdiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul