Sağlıkta Dijital Dönüşüm

COVID-19 Pandemisi dünya genelinde sağlıkta dijital dönüşümün neden önemli olduğunun önemli göstergelerinden biri oldu. Bu süreçte gerçekleştirilen uzaktan teşhis, takip ve ardından tedavi çalışmaları, sağlık sektöründe pandemi döneminin başlıca örneklerinden bazıları. Yeni teknolojilerin entegre edilmesi, dijital takip ve raporlamayla sağlık sektöründe yapay zeka kullanımının artması yaşam kalitesini de arttırmakta. Sağlıkta dijital dönüşüm yeni iş kollarına da fırsat vermekte, böylelikle farklı istihdam alanlarını da yaratmakta.

Dijitalleşme aslında sağlık sektöründe pek de yeni kavram olmamakla birlikte, telematik altyapı, sağlık uygulamaları ve dijital hasta dosyaları, dönüşümün tüm hızıyla devam ettiğini ortaya koymakta. Bu da aynı zamanda dönüşümün doktorlar ve hastalar sayesinde daha ileri bir seviyeye götürüldüğünü gösteriyor. Tıbbi uygulamalar, anamnez, kan değerleri veya bulgular gibi tıbbi verileri doğrudan sisteme işler. Verilerin akıllı bir şekilde bağlanması, hastalara daha iyi ve daha hızlı tedavi imkanı sağlarken kesin tedaviler de sağlanabilir. Aynı zamanda dijitalleşme, daha verimli bir sağlık sistemi için de fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda dijitalleştirme stratejisi önemli bir rol oynamakta. Örneğin farklı muayene ve tedavi cihazları entegrasyonu ve uyumluluğu zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak, sağlık sektörü hastaların son derece hassas verilerine de sahip olmak durumunda. Bundan dolayı BT güvenliği ve veri koruması açısından da özel bir stratejiyi gerekli kılıyor.

Kliniklerin ve muayenehanelerin çevrimiçi varlığı şirketler için rekabet açısından son derece önemli. Sektör, hastaların daha önce bilmedikleri uygulamaları veya klinikleri bulmak için çevrimiçi reklamları kullanmakta, buna ek olarak web sitelerini mobil cihazlar için optimize etmekte. Dijital dönüşüm aynı zamanda verimliliği arttırmada da büyük bir öneme sahip. Yeni teknik cihazlar sayesinde tıbbi verilerin toplanması giderek daha kolay hale gelmekte. Doktorlar veri zenginliğini birbirine bağlarsa, hastanın sağlık durumunun bütünsel bir resmi oluşturulur. Cihazların ve sitemlerin ağ bağlantısı, daha iyi teşhis ve tedavi seçeneklerine yol açar. Uygun altyapı ile tüm veriler hareket halindeyken de kullanılabilir. Dijital dönüşüm aynı zamanda yeni iş modellerini de berberinde getiriyor. Geleneksel tıbba ek olarak çevrimiçi terapi teklifleri ve teletıp uygulamaları özellikle kırsal alanlar için etkin hale gelmekte. Bu aynı zamanda hareketsiz hastalar için de önemli bir konfor alanı yaratılmasını sağlıyor.  Buna ek olarak, Big Data da yeni tıbbi araştırma ve analiz seçenekleri sağladığından dolayı güçlü bir BT altyapısını zorunlu kılar. Şirketlerde de gün geçtikçe böyle bir veri akışıyla ilgilenecek iş kollarına duyulan ihtiyaç hızla artıyor. Bununla birlikte dijitalleşme bulut çözümlerini de odak noktasına almış durumda. Birçok şirket için ideal bir çözüm, çünkü ölçeklenebilir ve şirketler yalnızca kullanım başına ödeme olanağına sahip. Bunun sonucu da hem maliyet hem de rekabet avantajı kazanımı olarak yansıyor.

Hastanelerin dijital olgunluk seviyelerinin uluslararası standartlarda ölçülmesi, sağlıkta dijital dönüşümün önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. “Bilgi ve teknoloji yolu ile daha iyi sağlık” sloganıyla yola çıkan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), EMRAM adındaki modeli ile dijital olgunluğu 1-7 seviyeleri arasında değerlendirmektedir.

SeviyeElektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli Kabiliyetleri
7Bütüncül elektronik sağlık kaydı; başka kurumlarla veri alışverişi; felaket kurtarma merkezi; üst düzey güvenlik ve mahremiyet önlemleri
6İlaç, kan ürünü veya anne sütü için, teknoloji destekli kapalı döngü uygulama yöntemi; bilgi sistemlerinde risk değerlendirmesi ve raporlanması; kapsamlı klinik karar destek sistemi
5Yapısal hale getirilmiş doktor klinik formları; sızma tespit ve önleme sistemleri; mobil cihazların korunması
4Klinik karar destek sistemi ile entegre olan elektronik order kaydı, hemşire ve yardımcı sağlık personeli klinik formları; sistemlerin sürekliliği için temel önlemler
3Hemşire ve yardımcı sağlık personeli klinik formları; elektronik ilaç tedavi kaydı (yatan hasta); rol tabanlı yetkilendirme
2Elektronik klinik veri havuzu; hastane içinde birlikte çalışılabilen bilgi sistemleri; temel güvenlik önlemleri
1Üç temel bilgi sisteminin (eczane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi ve görüntülüme bilgi sistemi) hepsi mevcut
0Üç temel bilgi sisteminden (eczane bilgi sistemi, laboratuvar bilgi sistemi ve görüntülüme bilgi sistemi) hiçbiri mevcut değil

PMO Partners olarak, dijital dönüşüme her sektörde olduğu gibi her geçen gün daha fazla önem veriyoruz. Dijital dönüşüm hizmetimiz kapsamında şirketlerin dijital olgunluklarını analiz ederek dijital yetkinliklerini ve dijital okuryazarlığını değerlendiriyoruz. Firmanızın stratejik öncelikleri ve hedefleri doğrultusunda dijital hedeflerinizi birlikte belirleyerek dijital dönüşüm stratejisi ve yol haritanızı hazırlayarak firmanızın hedeflemiş olduğu başarıya taşınma sürecinde sizlerle birlikteyiz.

Dijital Dönüşüm Hizmeti ile ilgili daha fazla bilgi almak ve eğitimlerimizden haberdar olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul