Risk Yönetiminden Fırsat Yönetimine: Kurumsal Sürdürülebilirlik

Günümüzde firmalar, sürdürülebilirlik gereksinimlerine dayalı yeni ürünler, hizmetler veya iş modelleri geliştirerek sürdürülebilirlik fırsatlarıyla giderek daha fazla uğraşıyor. Firmalar, artan sürdürülebilirlik bilinci sayesinde özel ve endüstriyel müşterilerden artan talep bekledikleri yenilenebilir enerjiler veya elektromobilite gibi pazar segmentlerini hedefliyor. Bu bağlamda, bazı firmaların içsel olarak geliştirdiği sürdürülebilirlik know-how’ını çeşitli paydaş ilişkilerinde stratejik olarak kullanmaya ve pazarlamaya başladıkları da gözlemlenebilmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma, geleneksel olarak orta ölçekli Firmalar için önemli olmuştur ve giderek daha önemli hale gelmektedir. Bir yandan bu, müşterilerin veya yatırımcıların yanı sıra diğer paydaşların artan beklentilerinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan, tedarikçilerinden açıkça tanımlanmış, şeffaf bir sürdürülebilirlik politikası bekleyenler firma ve müşteriler de vardır.

Kurumsal sürdürülebilirlik için kurumsal strateji uzun vadeli olmalıdır ve bu strateji sosyal, ekolojik ve ekonomik gereksinimleri entegre etmelidir. Bu stratejiler modeller veya yönergeler şeklinde temel değerlere, uzun vadeli şirket hedeflerine ve kurumsal sürdürülebilirlik vizyonuna yansıtılır. Sürdürülebilir bir kurumsal stratejiye için bazı sorular önemli başlangıç noktalarıdır. Bunlar; Kurumsal faaliyetlerin sosyal ve ekolojik etkileri nelerdir? Hangi sosyal ve ekolojik koşullar firmalar üzerinde bir etkiye sahiptir? Bu soruların cevapları, sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegrasyonunun kurumsal başarı ve rekabet gücü için ne anlama gelebileceğini göstermektedir. Ancak, sürdürülebilirliği kurumsal stratejiye entegre etme ideali henüz kurumsal gerçekliğe ulaşmadı: Firmaların çoğunda sürdürülebilirlik stratejisi, kapsayıcı kurumsal stratejinin yanında yer alıyor. Bu da sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye daha güçlü bir şekilde entegrasyonu üzerinde bir engele sebep olmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi Kurumsal Başarıyı Nasıl Etkiler?

Çevre koruma, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve adil çalışma koşulları gibi konular firmalar için açık bir rekabet avantajıdır. Sürdürülebilir yönetimin başlıca avantajları şunlardır: 

  • Daha yüksek satışlar yoluyla ciro artışı. Sürdürülebilir eylem, genellikle rakiplere kıyasla belirleyici satın alma argümanı sağlar.
  • Enerji verimliliği önlemleri, atık ve malzeme azaltma genellikle önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar.
  • Daha fazla yenilik potansiyeli.
  • Yatırımcılar arasında daha fazla popülerlik.
  • Motive olmuş çalışanlar ve daha düşük iş değiştirme isteği.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanır?

Bunun için bir başlangıç ​​noktası, şirketinize hangi dış gereksinimlerin getirildiğini analiz etmektir. Firmalar, ekolojik, ekonomik ve sosyal etkiler açısından kendi sürdürülebilirlik kriterleri ve hedefleri yardımıyla iş süreçlerini ve ürünlerini optimize edebilirler. İlk olarak, sürdürülebilirlik konusundaki güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz etmek önemlidir. Temel yetkinliğiniz nedir? Böylelikle firmanın hangi aşamada olduğu konusunda netlik kazanarak ilgili eylem alanların siz belirlersiniz.

Biz de PMO Partners olarak, sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk alanlarının genişlemesini ve sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda firmaların en üst biriminden en alt birimine kadar sürdürülebilirlik, iklim, enerji geçişi ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularında alanında yetkin kadromuz ile birlikte danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Firmanızın öncelikleri doğrultusunda en uygun stratejiyi belirlemek için Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlamalarıyla firmanızın analizini yapıyoruz. Sürdürülebilir tedarik zinciri ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerinin analizine önem vererek sürdürülebilirlik stratejinizi oluşturmanızı sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik firmalar için önemlidir, ancak bu sadece tek bir departmanın meselesi değildir. Konu, bir firmanın temel süreçlerinin bir parçası olmalıdır: sürdürülebilirlik firmada doğru bir şekilde anlaşılır ve yönetim sistemlerine entegre edilirse, firmalar da riskleri fırsata çevirebilir.

 

Sürdürülebilirlik kapsamındaki hizmetlerimiz ve diğer çözümlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul