AB Projelerinde Masraf Beyanı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Avrupa Komisyonu’nun en büyük bütçesine sahip ve 7 yıllık çerçeve programlarının 9.’su olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programına, bir önceki dönemdeki çerçeve programı Horizon 2020 programına kıyasla %30’luk bir bütçe artışıyla girdi.

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde Ufuk2020 (H2020) projelerindeki masraflar konusunda sık yapılan hatalara dair bir rapor yayınladı. Horizon Europe katılımcılarına da fayda sağlayacak bu raporu incelemek büyük bir öneme sahip.

AB projelerindeki masraf taleplerinde düşük hata oranı hem fondan yararlananlar hem de Komisyon için oldukça büyük öneme sahiptir. Örneğin, düşük hata oranı idari açıdan kolaylık sağlamaktadır, çünkü böylece haksız yere ödenen tutarların geri alınma zorunluluğu da doğrudan ortadan kalkmaktadır. Buna ek olarak, ödeme süreçlerinin de hızlanmasında büyük katkı sağlamaktadır

Ufuk 2020’deki En Sık Karşılaşılan Hatalar

 

Ufuk 2020’de maliyet kalemlerinde en sık meydana gelen hatalar %67,78 oranla personel giderlerine aittir. Bunlar detaylı incelendiğinde ise üretim saatlerinin yanlış hesaplanması, fiili personel maliyetleri ve ortalama maliyetlerde yanlış ücretlendirme yapılması, geçersiz zaman çizelgesi veya zaman çizelgesinin var olmaması ve dolaylı maliyetler bu hatalara örnek olarak verilebilir.

Bir diğer hata ise diğer mal ve hizmetlerin beyanındaki mali hatalardır. Personel giderlerine kıyasla %13,99 orana sahip olmakla birlikte hatalar bu maliyet kaleminde de ciddi bir orana sahiptir de. Maliyetlerin doğrudan ölçülmemesi veya yeterli destekleyici belge olmaması ise bu kalemin başlıca sebeplerindendir.

Rapora göre taşeronluk maliyetleri de %9,61 oranla sık yapılan hatalar arasındadır. Ekipman maliyetleri (%4,16) ve seyahat masrafları da (%1,96) daha düşük bir orana sahip olsa da dikkat edilmesi gereken maliyet kalemlerindendir.

Maliyet Hesaplamasında Hata Oranını En Aza İndirmek

Hibe sözleşmesinde yer alan minimum gerekliliklere uygun zaman çizelgesi ve çalışan için bir yıl boyunca beyan edilen toplam personel gideri tutarının hesaplarda kayıtlı olan toplam personel giderlerinden fazla olmaması başta gelen tavsiyeler arasındadır. Ücretlerin maaş bordrosu gibi belgelerle kanıtlanması ve ücretin ulusal yasalara ve iş sözleşmesine uygun olarak ödenmesi de hata oranını azaltmaktadır. Buna ek olarak, tüm maliyetler belgelenmeli ve doğrulanabilir olmalıdır.

PMO Partners olarak, Ufuk2020’de olduğu gibi Horizon Europe projelerinde de hata oranını en aza indirmek için çalışıyoruz. Firmanızın Horizon Europe Programına uygunluklarını değerlendirerek şirket analizlerini yapıyoruz. Buna ek olarak, Horizon Europe mali ve teknik ilerleme raporları hazırlanması da sağlıyoruz. Proje başvuru dokümanları hazırlık ve başvuru süreçlerinin yönetilmesinde yer alarak firmanıza katma değer sağlıyoruz.

 

Ulusal ve Uluslararası Destek Programları ve diğer çözümlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hangi konuda destek olmamızı isterseniz?

Koşuyolu, Katip Salih Sk. No:2, Kat:2, 34718 Kadıköy/İstanbul