TURQUALITY® Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi; “2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve 2015/9 Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar ” çerçevesinde hazırlanmıştır.

1. Turquality programının amacı nedir?

Olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması ve uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmelerinin önünü açmaktır.

2. Turquality süreci nasıldır?

Ön Değerlendirme Çalışması sonrası hazırlanan rapor Ticaret Bakanlığınca değerlendirilir ve sonuç şirketlere Otomasyon Sistemi üzerinden bildirilir. Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara, Marka programına mı TURQUALITY® Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır ya da değerlendirme sonucunda kapsama alınma başvurusu reddedilebilir.

Detaylı Bilgi Almak İster Misiniz?

Turquality programları hakkında bilgi almak ve hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Turquality Kapsamındaki Hizmetlerimiz

 • Firma mevcut durum analizinin yapılması
 • Mevcut Durum Analizine göre İş Planının Çıkarılması
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi ve Performans Yönetimi
 • Müşteri, Pazarlama ve Satış Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Sisteminin Yönetimi
 • Dönemsel Denetim Raporlama işlemlerinin yapılması
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Ürün Geliştirme Yönetimi
 • Stratejik Yapının Kurulması
 • Stratejik Planının Oluşturulması
 • Her bir birim için yol haritasının oluşturulması
 • TURQUALITY Denetim sunumlarının hazırlanması
 • TURQUALITY/MARKA Programı başvuru dosyasının hazırlanması ve başvuru yönetimi
 • Kabul sonrası süreç yönetimi