Stratejik yönetim, (potansiyel) müşterilerinizin; tüketim alışkanlıklarını, tercihlerini, fiyatlara yaklaşımını düzenli olarak belirli veriler üzerinden takip ettiğiniz bir süreçtir. Pazar araştırması sayesinde ürününüzün potansiyel pazarı hakkında veriler toplar ve en iyi şekilde sunmak için zemin hazırlarsınız. Her başarılı ithalat ve ihracat planı, üzerinde titizlikle incelenen bir pazar araştırması ile başlar.

Faz 1
 • Sektörel analiz
 • Pazardaki trendler ve teknoloji
 • Pazar segmentasyonu
 • Rakip analizi
 • SWOT
 • 4P / Ürün – Fiyat – Dağıtım – Tutundurma
 •  Bağlantı listesi
Faz 2
 • Pazara giriş stratejileri ve yol haritası
 • Odak grup çalışmaları
 • İş geliştirme ve satış yönetimi
 • Marka stratejisi oluşturma
 • Pazarlama stratejileri ve yönetimi
stratejik_yönetim

Metodoloji

 • 1

  Araştırmanın temel konusu ve amaçları belirlenir.

 • 2

  İlgili veriler toplanıp analiz edilir.

 • 3

  Pazar araştırması raporu hazırlanır.

 • 4

  Pazara giriş için stratejik yol haritası hazırlanır.

Stratejik yönetim, ihracat planlamasından pazar giriş stratejilerinin belirlenmesine, tüketici davranış ve taleplerinin analizinden fiyat politikalarının oluşturulmasına kadar etkin bir rol oynar. Pazar araştırması yaptığınızda, hedef müşterilerinizin kültürel, sosyal, sosyo-ekonomik, coğrafi ve kişisel durumları hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bu talebe karşı ürününüze veya rakiplerinize yönelik bir talep olup olmadığını analiz edebilirsiniz.

stratejik yönetim

Stratejik Yönetim Süreçleri

İşletmeler, stratejik planlama, pazar potansiyeli, karar alma süreçleri, yeni fırsatlar, fayda-maliyet analizi, pazarlama süreçleri, risklerin azaltılması, sorun ve zorluklar gibi bir işletmenin temel noktalarına yanıt bulmuş olur. Bu başlıkları ele alırsak;

 • Stratejik Planlama: Planlama, finans, dağıtım ve ürün geliştirme dallarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. İhracat veya ithalat yapacağınız pazar, ürün veya müşteri için stratejilerin belirlenmesinde destek sağlar.
 • Pazar Potansiyeli: Uluslararası bir pazardaki herhangi bir ürün veya hizmete olan talebi tahmin etmek, stratejik ve finansal planlamanın temel unsurlarından biridir. İyi bir pazar araştırması; Rekabetçi pazarlarda, firmaların ürün ve hizmetlerinin güçlü yönlerinin gerçekçi bir analizini yapmalarını sağlar.
 • Karar Verme Süreci: Pazar araştırması; yöneticilerin hangi pazarda, ne zaman ve hangi stratejiyle karar vermelerine yardımcı olur. Pahalı hatalara neden olan ve potansiyel tehditleri önleyen riskli kararlar alınmasına yardımcı olur.
 • Yeni Fırsatlar: Pazar araştırması, ürün ve hizmetlerin keşfedilmesine yeni fırsatlar sunar. Potansiyel fırsatları değerlendirmek ve en uygun olanı seçmek için gerekli veri ve bilgi akışını sağlar.
 • Fayda Maliyet Analizi: Her iş kararının işletmeye faydaları ve maliyetleri vardır. Mükemmel pazar araştırması potansiyel getirilerin risklere ve maliyetlere karşı nasıl dengelendiğini gösterir.
 • Pazarlama Süreçleri: Pazar araştırması, pazardaki müşteri taleplerini ve bu talepleri karşılayan ürün ve hizmetleri belirlemek için kullanılır. Ayrıca, rakip ürün ve hizmetlerle karşılaştırma ve ürün modifikasyonu hakkında bilgi ve veriler sunar.
 • Risklerin En Aza İndirilmesi: Pazar araştırması verileri, hedef pazarda, pazarlama kanadında veya ithalat ve ihracat süreçlerinde önceden oluşabilecek risklerin belirlenmesinde ve önlemlerin alınmasında aktif bir rol oynamaktadır.
 • Sorunlar ve Zorluklar: Pazar araştırması, hedef ve potansiyel pazarlarda oluşabilecek siyasi, ekonomik, yerel ve kültürel riskleri tanımlamak için gerekli bilgi ve verileri sağlar.

Verileri Nasıl Topluyoruz?

Odak grup çalışması

Kıyaslama çalışması

Anket ve birebir görüşme

Veri tabanı araması

Stratejik Yönetim Veri Çeşitleri

 • Birincil Veriler: Aktif araştırma yöntemleriyle araştırma verilerini elde etmemizi sağlayan kaynaklardır.
 • İkincil Veriler: Hazır kaynaklardan araştırma verilerinin çıkarılmasıdır.
 • Niteliksel Veriler: Miktarın ölçülmesinin zor veya ölçülmesinin imkansız olduğu veriler ve malzemelerdir. Bu tür veriler sorular ve deneyimler yoluyla elde edilir ve yorumlanır. Başka bir deyişle, cevabı sayısal olarak alamadığımız verilerdir.
 • Nicel Veriler: Sayısal verilerle toplanan, toplanan, hesaplanan ve yorumlanan verilerdir.

Pazar Araştırması Veri Kaynakları

Birincil Veri Kaynakları
 • İncelemeler
 • Anketler
 • Mülakatlar
 • Odak grupları
 • Paneller
İkincil Veri Kaynakları
 • Şirket içi Kayıtlar
 • Şirket içi Uzmanlar
 • Dış Kaynaklar
 • Dış Uzmanlar