Sürdürülebilirlik Eğitimi Nedir?

Sürdürülebilirlik Eğitimi, kurum/kuruluşların Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında proje geliştirmesi Yeşil Düzen bilincini artırmak amacıyla PMO Partners tarafından oluşturulan bütüncül bir eğitim programıdır.

Program Süresi

3 Saat / Modül

Eğitim Tipi

Online / Kurum içi

Sürdürülebilirlik Eğitimi İçerik

Modül 1: Sürdürülebilir Kalkınma

 • Temel kavramlar (Büyüme, kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı kalkınma, yeşil ekonomik dönüşüm, büyümeme…)
 • Doğrusal ekonomi-Döngüsel ekonomi
 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 • İklim Eylemi
 • Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Paris Anlaşması
 • Avrupa Yeşil Düzeni

Modül 2: Avrupa Yeşil Düzeni

 • Avrupa Yeşil Düzeninin Türkiye’ye Etkileri
 • Mevcut Senaryolara göre Eylem Planları Ne Olabilir
 • Hesaplama Teknikleri
 • AB Eylem Planı (Sanayide)

Modül 3: Yenilik Ekonomisi

 • Yenilik kavramı
 • Yenilik türleri
 • Yenilik ve yenileşmeyi zorunlu hale getiren gelişmeler
 • Yenilik ekonomisi ve sanayi devrimleri
 • Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0
 • Yeniliğin Makro İktisadı
 • Yeniliğin Mikro İktisadı
  • Yenilikçi firmaların özellikleri
  • Firmaların yenilik stratejileri
   • Türkiye nerede? Türkiye’de inovasyon ne durumda?
   • Türkiye İmalat sanayi ve kimya sanayinde “yenilik” kavramı ne aşamada?
   • Nasıl ilerleyebiliriz?
   • Tedavi nasıl olabilir?

Modül 4: Ana Ekonomik Kavramlar

Mikroekonomi

 • Kıt kaynaklar, alternatif maliyet çıkmazı
 • Her ekonominin ana sorunları
 • Ekonomik düzenler
 • Talep ve arz nedir?
 • Ekonomik denge nasıl oluşur?
 • Üretim faktörleri ve üretim fonksiyonu
 • Piyasa türleri

Makroekonomi

 • Makroekonomi Akımın Doğuşu-1929 Buhranı
 • Milli gelir ve hesaplanma yöntemleri
 • Milli geliri belirleyen faktörler
 • Para nedir?, paranın tarihçesi, paranın makroekonomideki rolü
 • Enflasyon
 • İstihdam ve işsizlik
 • Dış ticaret

Modül 5: Ülke Ekonomilerini Okumak

 • AB Ülkelerinin analizleri
  • AB GENEL
  • Almanya
  • Hollanda
  • İtalya
  • Yunanistan
  • İsviçre
  • İspanya