Eu Scale Up Eğitimi Nedir?

PMO’nun proje yönetimi eğitimleri, Proje Yönetim Enstitüsü (PMI®️) tarafından tanıtılan metodolojiye dayalı olarak tasarlanmış olup, toplamda 20 modülden oluşmaktadır.

Program Süresi

4-6 Ay

Modül Süresi

3 Saat

Eğitim Tipi

Online

Eu Scale Up Eğitimi İçerik

Modül 1: AB Entegrasyon Projesi Nedir?

Modül 2: Kültürel Farklılıklar – AB Türkiye Karşılaştırması

Modül 3: Firma AB Kapsamlı Rakip Analizi

Modül 4: AB Proje Fikri Çalıştayı

Modül 5: Network Teorileri – AB Networkleri

Modül 6: AB Projelerinde Kullanılan Teknikler ve Araçlar

Modül 7: Proje Yönetimine Giriş ve Entegrasyon

Modül 8: Proje Yönetiminde Zaman Yönetimi

Modül 9: Fikri Sınai Haklar Yönetimi

Modül 10: Türk Yönetim Tipinin AB ile İmtihanı

Modül 11: AB Projeleri Risk Yönetimi

Modül 12: AB Projeleri Bütçe Yönetimi

Modül 13: AB Projeleri Teklif Yazımı

Modül 14: AB Projeleri Ürün Ticarileştirme

Modül 15: Denetimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Modül 16: Sürdürülebilir Kalkınma

Modül 17: Avrupa Yeşil Mutabakatı

Modül 18: Yenilik Ekonomisi

Modül 19: Ekonomi Okur- Yazarlık

Modül 20: Ülke Ekonomilerini Okumak