Dijital Dönüşüm, dijital teknolojiyi bir işletmenin tüm alanlarında entegre bir şekilde kullanan, işletmelerin çalışma şeklini temelden değiştiren, müşterilere değer katan ve kuruluşa verimlilik getiren bir çözümdür. Kurumların rekabet stratejilerini güçlendirebilmeleri ve sektördeki varlıklarını sürdürebilmeleri için kurumsal stratejilerini doğru yapılandırmaları ve verimli bir şekilde iş süreçlerine entegre etmeleri gerekmektedir. Son kullanıcıların beklentilerinin tespit edilmesi, bu beklentileri karşılanayabilecek kalite ve hıza sahip iş modelleri oluşturulması ve hayata geçirilmesine olanak tanıyacak yeni nesil Bilgi Teknolojilerinden doğru şekilde faydalanılması gerekmektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, kurumun mevcut iş süreçlerinin değerlendirilerek, dijital olgunluk düzeyinin tespit edilmesi ve süreç optimizasyonunun sağlanmasına yönelik dijital dönüşüm strateji yol haritasının hazırlanması konusunda firmaların ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermekteyiz. Dijital dönüşüm süreci değişen ihtiyaçlar ve gelişen iş modelleri nedeniyle süreklilik gerektirmektedir ve düzenli gözden geçirme çalışmalarının planlararak süreçlerin işleyişinin doğru yönetildiği dijital platformlarının ideal düzeyde tutulması sağlanmaktadır.

Dijital Dönüşüm Kapsamındaki Hizmetlerimiz

 • Dijital Olgunluk Analizi
 • Kurumun Dijital Yetkinliklerini ve Dijital Okuryazarlığını’nın Dijital Kültürü içerecek şekilde artırılması
 • Dijital Olgunluk Analizine yönelik kurumun yaklaşımına yönelik mevcut durum değerlendirme alanları
  • Stratejik Liderlik,
  • Süreç Yönetimi,
  • Ürün/ Hizmet Yönetimi,
  • Kurum Kültürü,
  • Organizasyonel Gelişim Altyapısı,
  • Bilgi Teknolojileri Altyapısındaki yaklaşımının mevcut durumunun belirlenmesi
 • Şirketlerin faaliyet alanı ve kurumsal geçmişi ile ilgili sektöre göre belirlenen Dijital Hedefleri’nin belirlenmesi
 • Şirketlerin hedefleri ve kurumsal çıkarlarına uygun dünya örnekleriyle desteklenen Endüstri 4.0 değerlendirmesi
 • Entegrasyon Alanlarına Yönelik Dijital Dönüşüm Stratejisi ve Yol Haritasını hazırlanması
 • Analizlerin ve Sonuçların Kapsamlı Stratejik Entegrasyon Alanları
  • İnsan Kaynakları,
  • Süreç Yönetimi,
  • Teknolojiyi Yönetimi
Dijital_Dönüşüm
 • 1

  Dijital Dönüşüm Olgunluk Testi ile kurumun Stratejik Liderlik, Süreçler, Ürünler, Kültür & Organizasyon ve BT altyapısındaki yaklaşımı, mevcut durumu tespit edilir.

 • 2

  Sektöre ve kendi kurumsal geçmişine yönelik belirlemiş olduğu Dijital Hedefler değerlendirilir.

 • 3

  Kurum hedeflerine yönelik, firmanın yer aldığı sektördeki konumu ve rekabet edebilirliği elde edilen sonuçlara göre değerlendirilir.

 • 4

  Dünya genelinde yer alan iyi uygulama örnekleri incelenerek, Endüstri 4.0 kapsamında değerlendirilir.

 • 5

  İnsan kaynağı, Süreç ve Teknoloji’nin entegrasyonu için gereklilikler tespit edilir.

 • 6

  Süreçlerin kurum stratejisine uygun entegrasyonu sağlanması amacıyla, kurumun Dijital Yetkinlikleri ve Dijital Okur-Yazarlığı daha ileri düzeye taşınarak, içinde Dijital Kültür’ün de bulunduğu bir Dijital Dönüşüm Stratejisi ve Yol Haritası hazırlanır.