aboutbg

Hakkımızda

logo

Uluslararası kabul görmüş proje yönetim uygulamaları konusundaki tecrübesiyle PMO Partners, Türkiye ve yurtdışından kendisine başvuran büyük işletme, KOBİ ve girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yatırımlarının değerlendirilmesi, fikirlerinin projelendirilmesi ve yurtdışı pazarına açılmaları için geri ödemesiz hibe destekleri konusunda doğru finansal kaynaklara kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır.

Bu amaçla, TURQUALITY, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi ulusal programlar ile Horizon2020, ERA, EURANET, EUREKA gibi Avrupa Birliği programlarına başvuru hizmetleri vermektedir. Ayrıca çeşitli sektörlerde proje yönetim danışmanlığı, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumu, İnkübasyon Merkezi kurulumu, Teknopark kurulumu, Kurumsal Proje Yönetim Ofisi kurulumu, ABD pazarı başta olmak üzere uluslararası pazarlara çıkış program ve stratejilerinin hazırlanması, yatırım teşvik programlarının hazırlanması ve yönetimi de hizmetleri arasındadır. Bununla birlikte, proje yönetimi eğitimleri vererek, yol haritaları belirleyerek ve projeleri okuyup değerlendirerek birçok girişimciye yol göstermektedir.

aboutbg

Vizyonumuz
Tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ve özellikle KOBİ’lerin gerçekleştirdiği projelerin ya da proje planlarının, uluslararası bilgi birikimi ve bilimsel metodolojilerin ışığında daha şeffaf, daha etkin, daha yüksek performanslı, daha hesap verilebilir ve daha başarılı olmalarını sağlamaktır.

aboutbg

Misyonumuz

Uygulamadaki proje yönetim paradigmaları yerine profesyonel deneyimle bütünleşmiş uluslararası bilgi birikimi ve metodolojiyi kullanarak, danışmanlık verdiği firmalara projelerle çalışma kültürünü aşılayarak sürdürülebilirliği sağlamak; bu misyon doğrultusunda danışmanlık hizmetlerini sürdürmek; mentorluk yapmak; ihtiyaç analizi doğrultusunda gerekli eğitimleri planlamak, yürütmek ve kurumların projelerini yönetmektir.