aboutbg

HORIZON 2020

PMO Partners olarak Horizon2020 kapsamında başvuru ve entegrasyon süreçlerinde danışmanlık hizmeti sağladığımız ve eğitimler verdiğimiz Koruma Klor Alkali A.Ş. firması Biyo Bazlı Ürünler ve Karbondioksit Yakalama alanlarında uluslararası iki konsorsiyuma dahil olmuştur.